SENEDİN ÖN YÜZÜNE ATILAN HER İMZANIN AVAL NİTELİĞİNDE OLDUĞU

“19. HD., E. 2015/219 K. 2015/10909 T. 14.9.2015 keşideci • bono • müteselsilen kefil • aval MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı devam

AYNI İLAMDAN DOĞAN ALACAKLAR İÇİN AYRI İCRA TAKİBİ YAPILMASI

“T.C.                                                   YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2014/5221 KARAR NO. 2015/5534 KARAR TARİHİ. 9.3.2015 6100/m.297,323,326 > İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ—- ALACAKLININ İKİ AYRI TAKİP BAŞLATMASI—-HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMAS—-DÜRÜSTLÜK devam

İŞÇİLİK ALACAĞININ BELİRSİZ ALACAK DAVASINA KONU OLMASI

  “YARGITAY 9. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2014/24405                                                                                                     KARAR NO : 2015/16279 Davacı, fazla mesai ücreti alacağının ödetilmesine karar devam

UZMAN GÖRÜŞÜNÜN MAHKEME TARAFINDAN DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ

  “HMK                                                                                                                                                                                                                             devam

NAFAKA ARTIRIM DAVASI AÇILMASI BELLİ BİR ZAMAN GEÇMESİNE BAĞLI DEĞİLDİR

“T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2016/4481 KARAR NO. 2016/8685 KARAR TARİHİ. 1.6.2016>NAFAKA ARTIRIM DAVASI AÇILMASI BELLİ BİR ZAMAN GEÇMESİNE BAĞLI DEĞİLDİR.4721/m. 182, 331 ÖZET : Dava, iştirak nafakasının artırılması talebine ilişkindir. Nafaka artırım davasının açılması belli bir zaman geçmesine devam

FAZLA ÇALIŞMA İDDİASININ SOYUT TANIK ANLATIMI DIŞINDA SOMUT DELİLLERLE DESTEKLENMESİ GEREKTİĞİ

“Hukuk Genel Kurulu          2012/9-843 E.  ,  2013/253 K. FAZLA ÇALIŞMA İDDİASININ İSPATI FİİLİ ÇALIŞMA İDDİASININ, SOYUT TANIK ANLATIMI DIŞINDA SOMUT DELİLLERLE DESTEKLENMESİ GEREKTİĞİ HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (HMK) (6100) Madde 31 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (HMK) (6100) Madde 25 HUKUK MUHAKEMELERİ devam

BASİT YARGILAMA USULÜ -ZAMANAŞIMI DEFİNİN İLERİ SÜRÜLME SÜRESİ

“Yargıtay 7. HD. 20014/3944 E. 2014/11726 K. 29.05.2014 T. Mahkemesi :Giresun 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) Tarihi :21/01/2014 Numarası :2013/129-2014/23 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin devam

TANIK BEYANLARINA ANCAK DAVACI İŞÇİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI SÜRE İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE İTİBAR EDİLEBİLECEĞİ

“9. Hukuk Dairesi          2013/12761 E.  ,   2015/9043 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, devam