İşçinin İşverene Karşı Rekabet Yasağı Yükümlülüğü

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/8627 E., 2016/6912 K., 22.06.2016 Mahkemesi: Asliye Ticaret Mahkemesi Talep: İtirazın İptali-İşçinin İşverene Karşı Rekabet Yasağı Yükümlülüğü ÖZET: Rekabet yasağı, iş verenin bu yasağın sürdürülmesinde gerçek bir yararının olmadığının belirlenmesi ve yine sözleşmenin haksız devam

YARGITAY 21. C. D. E: 2015/13901 K: 2016/768 – Birleşen her bir dosyadan beraat eden sanık yararına vekalet ücreti hükmedilmeli

YARGITAY 21. Ceza Dairesi Esas: 2015/13901 Karar: 2016/768 Sanık müdafiinin, beraat hükmü nedeniyle asıl ve birleşen dosyalar için ayrı ayrı vekalet ücreti verilmesi gerektiğine ilişkin temyiz istemiyle sınırlı olarak yapılan incelemede; 1136 sayılı Kanunun 168 ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari devam

Y6CD 9.3.2015 E.2012/14922 – K.2015/38504

– ERTELEME – HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ KARARININ YASAL İÇERİĞİ – HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KOŞULLARI – KAMU DAVASININ DÜŞMESİ (Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Suç İşlenmemesi) – YAĞMA – YARALAMA 6008 Sa.Ka.7, 231/6 – 5739 Sa.Ka. – 5728 Sa.Ka.562 –5560 Sa.Ka.23 – 5395 Sa.Ka.23 – CMK.40, devam

Yargıtay CGK E: 2013/464 K: 2015/132 Arama sırasında bulunması gereken kişilerin bulunmaması aramayı geçersiz kılar

————————————————————————————————————– Önemli Not: Yargıtay Ceza Genel Kurulunun önceki ayrık kararları. 1.) devam

Yargıtay 12.H.D. 2016/5235E.,2016/11097K.,Kamu düzenine aykırılıkta aleyhe bozma yasağı dikkate alınmaz

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2016/5235 KARAR NO : 2016/11097 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Düzce 2. Sulh Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 10/12/2015 NUMARASI : 2015/912-2015/1115 Yukarıda tarih ve numarası devam

Yargıtay 23. Ceza Dairesi E:2015/8097 K:2016/4277 Paranın Alınması Rezervasyonun Yapılmaması – Dolandırıcılık

T.C. Yargıtay 23. Ceza Dairesi Esas No:2015/8097 Karar No:2016/4277 Esas No:2015/8097 Karar No:2016/4277 Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Turizm acentesi işleten sanık O….ve bu acentede çalışan sanıklar M. ve İin, katılan ve ailesi için katılandan belirlenen hotelde bir haftalık tatil ücreti almalarına karşın, devam

YARGITAY 9. H.D. E: 2012/30446 K: 2014/22323 – Davalının Elindeki Puantaj Listesine Dayanılması – HMK 220/2-3 maddeleri.

Davacı vekili, davacının fazla mesai ve tatil çalışmaları karşılığı ücret alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece yapılan yargılama sonunda, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik devam

Yargıtay 12. H.D. E:2011/29357 K:2012/13800 – Avukatlık Ücreti için yapılan takipte Avukatlık Ücreti Verilir

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No:2011/29357 Karar No:2012/13800 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, davadosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve devam