Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • BANKA KREDİSİ ÖDENMESİNE RAĞMEN KEFİLİN ARACINDAKİ REHNİN KALDIRILMAMASI

YARGITAY 11. Hukuk DairesiESAS: 2014/10435 KARAR: 2014/17236 Taraflar arasında görülen davada … 9. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 18/07/2013 tarih ve 2012/656-2013/467 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava devam

Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları • MEVZİ İMAR PLANININ GENİŞLETİLMESİ SONUCUNU DOĞURACAK İLAVE İMAR PLANI YAPILAMAZ

DANIŞTAY 6. Daire ESAS: 2010/1756 KARAR: 2014/1355 Özeti : Mevzii imar planlarının genişletilmesi sonucunu doğuracak ve bu planla bütünleşecek şekilde, mevzii imar planına bitişik, mevzii imar planı oluşturulmasına yönelik ilave imar planı yapılamayacağı hakkında. İstemin Özeti : …İli, …İlçesi, devam

Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları • İDARENİN TAKDİR HAKKINI KISITLAYICI NİTELİKTE YARGI KARARI VERİLEMEYECEĞİ

DANIŞTAY 8. Daire ESAS: 2010/4154KARAR: 2014/1039 Özeti : İktisadi Devlet Teşekkülünün mülkiyetindeki taşınmazlarda 3215 sayılı Maden Kanunu’nun 46. maddesi uyarınca irtifak hakkı tesis edilemeyeceği; iktisadi devlet teşekkülünü irtifak hakkı tesisi için muvafakat vermeye zorlayacak nitelikte yargı kararı devam

Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları • ÜNİVERSİTEDE BÖLÜM BAŞKANI İLE DEKANIN AYNI KİŞİ OLAMAYACAĞI

DANIŞTAY 8. Daire ESAS: 2011/5722 KARAR: 2014/831 İstemin Özeti : Malatya İdare Mahkemesinin 08/04/2011 gün ve E:2010/1575, K:2011/947 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasa’nın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir. Savunmanın Özeti : İstemin reddi devam

Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • HIRSIZLIK,SİGORTA BEDELİ TAHSİLİ TALEBİ,TİCARİ DEFTERLERİN USULÜNE UYGUN TUTUL..

T.C.YARGITAY11. HUKUK DAİRESİESAS NO. 2003/13281KARAR NO. 2004/9840KARAR TARİHİ. 14.10.2004 > İŞYERİ HIRSIZLIK SİGORTA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ— TİCARİ DEFTERLERİN USULÜNE UYGUN TUTULMAMIŞ OLMASI— FAİZ ORANININ TEREDDÜDE YER VERMEYECEK AÇIKLIKTA BELİRLENMESİ GEREĞİ 6762/m.82, 1299/23095/m.2/2 ÖZET :1- devam

Banka mevduat hesabı işletim ücreti iadesinde Hakem Heyeti görevli değildir

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2013/17905 esas ve 2014/165 karar sayılı, YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ : AKYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 5/12/2012 NUMARASI : 2012/501-2012/537 DAVACI : FİNANSBANK A.Ş. VEKİLİ : AV. ŞADUMAN KOÇ DAVALI : AHMET TIĞLI Taraflar arasında görülen davada Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen devam

Yargılama Usulü ve Avukatlık Hukuku • AVUKATIN MESLEK TAŞINA HAKARETİ VE TEVİLLİ İKRARI

TBB DİSİPLİN KURULU KARARI Tarih – Esas No – Karar NoKonuT. 29.08.2014E. 2014/389K. 2014/549 Şikâyetli avukatın Mahkeme koridorlarında bir başka meslektaşını alenen “şirretlik yapıyorsunuz” sözleri ile aşağılaması asla kabul edilemez ve mesleki dayanışma, karşılıklı saygı sevgi kuralları ile devam

Basından Hukuk Haberleri • ÇOK DİKKAT ETMENİZ GEREKEN BURUNDANGA BİTKİSİ VE BUNLA İŞLENEN SUÇLAR

OLAY; Bir benzin istasyonunda arabasına benzin doldurmakta olan bir bayanın yanına gelen birisi boyacı olduğunu söyleyerek, hizmet amacıyla kibarca kartını sunuyor. Bayan kartı aldıktan sonra arabasına biniyor. Adam da başkasının kullandığı bir arabaya biniyor. Bayan, istasyondan çıkmaya hazırlanırken arkadaki arabanın da devam