isim düzeltilmesi, değiştirilmesi 2.kez yapılamaz

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:              Esas No     : 2011/8201              Karar No  : 2011/10823 YARGITAY İLAMl Davacılar Şevval Deniz Erkurt’a velayeten Saniye Erkurt vd. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Edirne 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca devam

Yargıtay Haberleri kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Yargıtay 13. H.D E: 2012/28832 K: 2013/9624* KONUT KREDİLERİNDE ALINAN DOSYA MASRAFLARININ İADESİ 10 YILLIK ZAMANAŞIMI

26 Aralık 2013  PERŞEMBE  Resmî Gazete Sayı : 28863 YARGITAY KARARI Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden:              Esas No             : 2012/28832              Karar No           : 2013/9624 YARGITAY İLAMI              Mahkemesi       : Muğla 2. Asliye Hukuk devam

Yargıtay Dosyaları kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

kart üyelik ücreti sözleşmesi BK 66.maddesi değil BK 125.maddesi 10 yıllık zamanaşımına tabidir

  Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden: Esas No             : 2011/4736 Karar No           : 2011/11579 YARGITAY İLAMI              Mahkemesi       : Ankara 2. Tüketici devam

Yargıtay Haberleri kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

alacaklı yerine alacaklı vekilinin gösterilmesi hasım değişikliği olarak nitelenemez

Yargıtay 17. Hukuk Dairesinden:              Esas No                   : 2011/6682              Karar No                : 2011/8508 YARGITAY İLAMI              Mahkemesi             : Antalya 3. İcra Hukuk devam

Yargıtay Haberleri kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

YARGITAY13. Hukuk Dairesi 2009/9785 E.N , 2010/2745 K.N.*VEKALET SÖZLEŞMESİ ZAMANAŞIMI * ÖĞRENME TARİHİNİN BAŞLANGICI

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi 2009/9785 E.N , 2010/2745 K.N.     SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ALACAKLARDA ZAMANAŞIMI ALACAĞIN MUACCEL OLMASINDAN İTİBAREN BAŞLAR. SÜRENİN BAŞLAMASI İÇİN ALACAKLININ ALACAĞINDAN HABERDAR OLMASI ŞART DEĞİLDİR.   VEKİL TARAFINDAN SATILAN TAŞINMAZLARIN BEDELİ SATIŞ TARİHİ İTİBARI İLE MUACCEL HALE devam

Yargıtay Dosyaları kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Facebook şifresi ele geçirip, değiştirip hesap sahibi gibi yazışma yapılması 244/2 madde kapsamındadır

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, başkasına ait Facebook hesabına girerek, şifreyi değiştirip yazışma yapan sanığa yerel mahkemece verilen beraat kararını bozdu. Daire, sanığın Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ‘bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri devam

Yargıtay Haberleri kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Mahkemesi 2011/41/ E., 2012/25 *CMK.m.231/ (6) fıkrasına (6008SK. 7.md) eklenen Cümlenin Anayasaya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 2011/41/ E., 2012/25 İçtihat  Özeti Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesinin (6) numaralı fıkrasının sonuna, 6008 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle eklenen “Sanığın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez.” biçimindeki cümle Anayasa’ya aykırı devam

Yargıtay Dosyaları kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın