Yargılama Usulü ve Avukatlık Hukuku • AVUKATIN MESLEK TAŞINA HAKARETİ VE TEVİLLİ İKRARI

TBB DİSİPLİN KURULU KARARI Tarih – Esas No – Karar NoKonuT. 29.08.2014E. 2014/389K. 2014/549 Şikâyetli avukatın Mahkeme koridorlarında bir başka meslektaşını alenen “şirretlik yapıyorsunuz” sözleri ile aşağılaması asla kabul edilemez ve mesleki dayanışma, karşılıklı saygı sevgi kuralları ile devam

Basından Hukuk Haberleri • ÇOK DİKKAT ETMENİZ GEREKEN BURUNDANGA BİTKİSİ VE BUNLA İŞLENEN SUÇLAR

OLAY; Bir benzin istasyonunda arabasına benzin doldurmakta olan bir bayanın yanına gelen birisi boyacı olduğunu söyleyerek, hizmet amacıyla kibarca kartını sunuyor. Bayan kartı aldıktan sonra arabasına biniyor. Adam da başkasının kullandığı bir arabaya biniyor. Bayan, istasyondan çıkmaya hazırlanırken arkadaki arabanın da devam

Anayasa Mahkemesi Kararları • KARARIN DEVAMI.

Bu kapsamda büyükşehir belediyelerinin kendilerine Kanun ile verilen yetkileri kullanmak için karar almaları, işlem ya da eylem yapmaları, yasama yetkisinin devri olarak nitelendirilemez. Aksi düşünce, büyükşehir belediyelerinin kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulama konusunda alacakları her kararın, yapacakları her devam

Basından Hukuk Haberleri • YARGITAY ÖNCE ONADI,SONRA’MAĞDURENİN RIZASI VAR’DEYİP BERAAT VERDİ!

Yargıtay Önce Onadı, Sonra ‘Mağdurenin Rızası Var’ Deyip Beraat Verdi! Yargıtay Önce Onadı, Sonra ‘Mağdurenin Rızası Var’ Deyip Beraat Verdi!Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 14. Ceza Dairesi’nin kararını bozarak sanığın tahliyesine karar verdi. Siirt’te lise öğrencisi 19 yaşındaki kıza tecavüz devam

Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları • REKLAMLARA AYRILAN SÜRENİN İHLALİ NEDENİYLE YAYIN DURDURMA YAPTIRIMI

DANIŞTAY 13. Daire ESAS: 2012/3802KARAR: 2014/512 İstemin Özeti : Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 16.07.2012 tarih ve E:2011/260, K:2012/996 sayılı kararının; uyuşmazlıkta tekerrür şartlarının gerçekleştiği, tekerrür hükümleri uygulanarak yayın durdurma yaptırımının uygulanabilmesi için yayın ilkesinin devam

Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları • RUHSATA AYKIRI BAZ İSTASYONU KURULMASI, FENNİ MESULÜN SORUMLULUĞU

DANIŞTAY 14. Daire ESAS: 2012/1103 KARAR: 2014/2769 İstemin Özeti : …3. İdare Mahkemesinin 09/12/2011 günlü, E:2011/561, K:2011/1488 sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği yolundadır. Danıştay Tetkik Hakimi devam

Basından Hukuk Haberleri • YARGITAY,TELEFONLA TACİZİ CİNSEL TACİZ SAYDI

Yargıtay, Telefonla Tacizi Cinsel Taciz Saydı Yargıtay Ceza Genel Kurulu, telefonla tanımadığı bir kadını taciz eden sanığın, cinsel taciz suçundan cezalandırılması gerektiğine karar verdi. Bolu’da R.Ö. isimli kişi, ankesörlü telefondan rastgele bir numarayı arayarak, telefonu açan kadını, "Canım nasılsın, devam