Yargıtay C G K E:2011/5-137 K: 2013/58 *İLETİŞİMİN TESPİTİ * DELİL NİTELİĞİ *SUÇ ÜSTÜ HALİ * HAKİM SAVCI SIFATI -(2.) BÖLÜMÜ

Yargıtay C G K  E:2011/5-137 K: 2013/58 *İLETİŞİMİN TESPİTİ * DELİL NİTELİĞİ *SUÇ ÜSTÜ HALİ * HAKİM SAVCI SIFATI -(2.) BÖLÜMÜ 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK'nun "Rüşvet" başlıklı 252. maddesi;    " (1) Rüşvet alan kamu görevlisi, dört yıldan oniki yıla kadar devam

Yargıtay Dosyaları kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Yargıtay C G K E:2011/5-137 K: 2013/58 *İLETİŞİMİN TESPİTİ * DELİL NİTELİĞİ *SUÇ ÜSTÜ HALİ * HAKİM SAVCI SIFATI- (1.) BÖLÜMÜ

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Esas: 2011/5-137, Karar: 2013/58 (Karar Tarihi : 19.02.2013)     İrtikap Ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Yardım Etme Suçlarından sanık A.K. ile irtikap suçundan sanıklar M. K., H. K., R. S. ve H. Ş.'in yapılan yargılamaları sonucunda Yargıtay 5. Ceza Dairesince 05.06.2009 gün ve devam

Yargıtay Dosyaları kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Yargıtay Hukuk ve Ceza Daireleri 2014 İş Bölümü Yayınlandı

29 Ocak 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28897 YARGITAY KARARI Yargıtay Başkanlığından: Sayı: 2014 / 1 Karar Günü: 24 / 01 / 2014 YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU KARARI 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 09.02.2011 gün ve 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair devam

Yargıtay Haberleri kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2009/5-81 K. 2009/196 • YASA YOLUNA BAŞVURU ŞEKLİNİN GÖSTERİLMEMESİ

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2009/5-81 K. 2009/196 T. 7.7.2009     DAVA :   Hükümlü Ö…Y…’ın;  1- Kasten yaralama suçundan 5237 sayılı TCY’nın 86/2 ve 62. maddeleri uyarınca 3 ay 10 gün hapis,  2- Reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan 5237 sayılı TCY’nın 104 ve 62. maddeleri uyarınca 8 ay 10 devam

Yargıtay Dosyaları kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Rekabetin Korunması Hakkında Değişiklik Kanun Tasarısı

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı tasarının tam metni için pdf olarak aşağıdaki linki tıklayın.. 278800 Tasarı ile özet olarak; Avrupa Birliği mevzuatındaki ihmal edilebilir kısıtlamalar uygulamasına paralel olarak pazar payı veya ciro gibi kıstaslar göz önüne alınarak devam

Yargıtay Haberleri kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2012/18690 K. 2012/25539 • HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI * TEK BİR İLAM İÇİN BİRDEN FAZLA TAKİP

T.C.YARGITAY  12. HUKUK DAİRESİ  E. 2012/18690  K. 2012/25539  T. 10.9.2012         DAVA :   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu F. tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi devam

Yargıtay Dosyaları kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

düğün takıları için eşin rızası yoksa koca eve harcadığı takıları iade etmeli

Boşanma davasında kadının düğünde kendisine takılan altınları iade edilmesi talebini değerlendiren yerel mahkemenin ‘Evin ihtiyacı için kullanılmış, iadeye gerek yok’ kararı Yargıtay’dan döndü. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evin ihtiyacı için bozdurulan ziynet eşyalarının rıza ile ve iade şartı olmaksızın devam

Yargıtay Haberleri kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın