Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • TİCARET ŞİRKETİNİN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI,MANEVİ TAZMİNAT GEREKTİĞİ

Tüzel kişi olan ticaret şirketlerinin de kişilik hakkı vardır. Haksız eylem ticari itibarını ve dolayısıyla kişilik hakkını ihlal ediyorsa şirket lehine manevi tazminata hükmetmek gerekir. T.C.YARGITAY4.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2013/15239 KARAR NO : 2014/15505 KARAR TARİHİ..18/11/2014 Y A R G I T A Y İ L A M I DAVACI : L.. devam

Yargıtay Dosyaları kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları • İSKAN RUHSATI VERİLMESİNİN İPTALİ DAVASI, FENNİ MESULUN DAVA AÇMA YETKİSİ

DANIŞTAY 6. Daire ESAS: 2010/1235 KARAR: 2014/418 İstemin Özeti : …2. İdare Mahkemesince verilen 18/11/2009 tarihli, E:2009/1401, K:2009/1567 sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir. Danıştay Tetkik Hakimi devam

Yargıtay Dosyaları kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İdare ve Vergi Hukuku • Kıyı Kenar Çizgisi Kamulaştırmasına AİHM’den 122 BİN Euro Tazminat

1AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐĐKĐNCĐ DAĐREKARAKUŞ – TÜRKĐYE DAVASI(Başvuru no: 19467/07) KARAR STRAZBURG 14 Nisan 2009Đşbu karar AĐHS’nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şeklidüzeltmelere tabi olabilir.AVRUPAKONSEYİCOUNCILOF EUROPE 2USULDavanın nedeni, T.C. vatandaşı Kazım devam

Yargıtay Dosyaları kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • PAYDAŞLAR ARASINDA EL ATMANIN ÖNLENMESİ, FİİLİ KULLANIM, ECRİMİSİL

YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/18952KARAR: 2014/4101 Taraflar arasında görülen ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar taraflarca yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği devam

Yargıtay Dosyaları kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri • İLANEN TEBLİGAT TALEP ÖRNEĞİ

……………………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2015/……. E. Dosyamız borçlusu ……………..ile ilgili olarak, borçlunun mernis adresi kaydı olmadığından; -Bilinen tüm adreslerine tebligat gönderilmiş , -……….Vergi Dairesi ve ……… Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden devam

Yargıtay Dosyaları kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • KİRA GELİRİ ÜZERİNDEN ECRİMİSİL BELİRLENMESİ, OTOPARK OLARAK KULLANILAN YER

YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/16267 KARAR: 2014/4059 Taraflar arasında görülen ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği devam

Yargıtay Dosyaları kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • TARIM ARAZİLERİNİN HAKSIZ KULLANIMINDA ECRİMİSİL BEDELİNİN HESAPLANMASI

YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/17829KARAR: 2014/4057 Yanlar arasında görülen ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalılar vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği devam

Yargıtay Dosyaları kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın