Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • BOŞANMA, PART-TİME İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN KADIN, YOKSULLUK NAFAKASI VERİLECEĞİ

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi ESAS: 2014/2559 KARAR: 2014/4063 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı tarafından reddedilen yoksulluk nafakası, hükmedilen manevi tazminatın ve iştirak nafakasının miktarı ile devam

Basından Hukuk Haberleri • CEZA EVİNDE İŞKENCE KAMERAYA TAKILDI

Cezaevinde İşkence Kameraya Takıldı İzmir F Tipi Cezaevi’nde kameraların bulunmadığı alanda tutuklulara ‘kötü muamelede bulundukları’ suçlamasıyla Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 8 infaz koruma memuru, ‘işkence’ suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.İzmir F Tipi Cezaevi’nde kameraların devam

Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • BANKA KREDİSİ ÖDENMESİNE RAĞMEN KEFİLİN ARACINDAKİ REHNİN KALDIRILMAMASI

YARGITAY 11. Hukuk DairesiESAS: 2014/10435 KARAR: 2014/17236 Taraflar arasında görülen davada … 9. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 18/07/2013 tarih ve 2012/656-2013/467 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava devam

Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları • MEVZİ İMAR PLANININ GENİŞLETİLMESİ SONUCUNU DOĞURACAK İLAVE İMAR PLANI YAPILAMAZ

DANIŞTAY 6. Daire ESAS: 2010/1756 KARAR: 2014/1355 Özeti : Mevzii imar planlarının genişletilmesi sonucunu doğuracak ve bu planla bütünleşecek şekilde, mevzii imar planına bitişik, mevzii imar planı oluşturulmasına yönelik ilave imar planı yapılamayacağı hakkında. İstemin Özeti : …İli, …İlçesi, devam

Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları • İDARENİN TAKDİR HAKKINI KISITLAYICI NİTELİKTE YARGI KARARI VERİLEMEYECEĞİ

DANIŞTAY 8. Daire ESAS: 2010/4154KARAR: 2014/1039 Özeti : İktisadi Devlet Teşekkülünün mülkiyetindeki taşınmazlarda 3215 sayılı Maden Kanunu’nun 46. maddesi uyarınca irtifak hakkı tesis edilemeyeceği; iktisadi devlet teşekkülünü irtifak hakkı tesisi için muvafakat vermeye zorlayacak nitelikte yargı kararı devam

Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları • ÜNİVERSİTEDE BÖLÜM BAŞKANI İLE DEKANIN AYNI KİŞİ OLAMAYACAĞI

DANIŞTAY 8. Daire ESAS: 2011/5722 KARAR: 2014/831 İstemin Özeti : Malatya İdare Mahkemesinin 08/04/2011 gün ve E:2010/1575, K:2011/947 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasa’nın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir. Savunmanın Özeti : İstemin reddi devam

Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • HIRSIZLIK,SİGORTA BEDELİ TAHSİLİ TALEBİ,TİCARİ DEFTERLERİN USULÜNE UYGUN TUTUL..

T.C.YARGITAY11. HUKUK DAİRESİESAS NO. 2003/13281KARAR NO. 2004/9840KARAR TARİHİ. 14.10.2004 > İŞYERİ HIRSIZLIK SİGORTA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ— TİCARİ DEFTERLERİN USULÜNE UYGUN TUTULMAMIŞ OLMASI— FAİZ ORANININ TEREDDÜDE YER VERMEYECEK AÇIKLIKTA BELİRLENMESİ GEREĞİ 6762/m.82, 1299/23095/m.2/2 ÖZET :1- devam

Banka mevduat hesabı işletim ücreti iadesinde Hakem Heyeti görevli değildir

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2013/17905 esas ve 2014/165 karar sayılı, YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ : AKYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 5/12/2012 NUMARASI : 2012/501-2012/537 DAVACI : FİNANSBANK A.Ş. VEKİLİ : AV. ŞADUMAN KOÇ DAVALI : AHMET TIĞLI Taraflar arasında görülen davada Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen devam