Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • KİRA GELİRİ ÜZERİNDEN ECRİMİSİL BELİRLENMESİ, OTOPARK OLARAK KULLANILAN YER

YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/16267 KARAR: 2014/4059 Taraflar arasında görülen ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği devam

Yargıtay Dosyaları kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • TARIM ARAZİLERİNİN HAKSIZ KULLANIMINDA ECRİMİSİL BEDELİNİN HESAPLANMASI

YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/17829KARAR: 2014/4057 Yanlar arasında görülen ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalılar vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği devam

Yargıtay Dosyaları kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İdare ve Vergi Hukuku • DİSİPLİN SUÇLARINDA ZAMAN AŞIMI

Sayın Admin Amire hakkaretten dolayı 20 temmuz 2014 tarihinde tutanak tutulmuştur.Ön soruşturma 10 ocak 2015 tarihinde yapılmıştır.17 şubat 2015 tarihinde yeni bir muhakik tayin edilerek disiplin soruşturması açılmıştır.05 mart 2015 tarihinde ifadeler alınmıştır. Burda disiplin soruşturması zaman aşımına uğramamışmı devam

Yargıtay Dosyaları kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları • ZİYNET EŞYASI BEDELİNİN TAHSİLİ, BELGE ÜZERİNE SONRADAN EKLEME YAPILDIĞI İDDİASI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS: 2013/650 KARAR: 2014/144 Taraflar arasındaki “ziynet alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; …10.Aile Mahkemesi’nce davanın “reddine” dair verilen 29.12.2011 gün ve 2011/541 E-2011/1330 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi devam

Yargıtay Dosyaları kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Kocanın eşine, konuşma hakkın yok, seni sevmiyorum demesi duygusal şiddettir

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2014/9423 esas ve 2014/20736 karar sayılı kararı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı (kadın) tarafından, kusur belirlemesi, tazminatlar ve ziynet alacağının reddi yönünden; davalı (koca) tarafından devam

Yargıtay Haberleri kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • AVUKATLIK ÜCRETİ, DAVAYA FER-İ MÜDAHALEDE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMOLUNAMAYACAĞI

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİESAS: 2014/14831KARAR: 2014/22290 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle devam

Yargıtay Dosyaları kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Basından Hukuk Haberleri • ‘UCUBE HEYKEL’DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI!

‘Ucube Heykel’ davasında karar açıklandı! Mahkeme "Ucube Heykel" davasında skandal bir karara imza atarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heykeltıraş Mehmet Aksoy’a 10 bin TL manevi tazminat ödemesini kararlaştırdı. Kars’ta yıktırılan ve “Ucube Heykel” olarak bilinen İnsanlık devam

Yargıtay Dosyaları kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın