DANIŞTAY 8.DAİRESİ . K:2005/238, E:2004/3157 ADLİ YARGIDAKİ DAVA SONUCUNUN BEKLENEREK DAVACI HAKKINDA KARAR VERİLMESİ

 DANIŞTAY 8.DAİRESİ . K:2005/238, E:2004/3157 K.T. 26/01/2005  Temyiz İsteminde Bulunanlar : 1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı-Bilkent/ANKARA Vekili : Av. … 2- Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Vekili : Av. … 3- … Vekilleri : Av. … Karşı Taraf : 1-… 2-Osmangazi Üniversitesi devam

Yargıtay Dosyaları kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

YARGITAY H.G.K E. 2012/19-260 K. 2012/432 *MENFİ TESPİT DAVASI *HARCA ESAS DEĞERİN BELİRLENMESİ

T.C.   YARGITAY   HUKUK GENEL KURULU   E. 2012/19-260   K. 2012/432   T. 4.7.2012  DAVA :    Taraflar arasındaki “menfi tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Borçka Sulh Hukuk Mahkeme’since davanın kabulüne dair verilen 20.1.2010 gün ve 2008/315-2010/9 Sayılı kararın incelenmesi davalı vekili devam

Yargıtay Dosyaları kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

DANIŞTAY İDARİ DAVALAR DAİRELER BAŞKANLIĞI K:2003/436 E:2003/67 *BERAAT KARARI *MEMURİYETTEN ÇIKARMA CEZASI VERİLEBİLECEĞİ

DANIŞTAY İDARİ DAVALAR DAİRELER BAŞKANLIĞI  K:2003/436 E:2003/67 K.T.20/06/2003 Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İçişleri Bakanlığı Karşı Taraf (Davacı) : … Vekili : Av. … İstemin Özeti : Davalı idare, … İdare Mahkemesince verilen … günlü, … sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve devam

Yargıtay Dosyaları kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

YARGITAY Ceza Genel Kurulu E: 2003/8-291 K:2003/303 *TUTUKLULUKTA GEÇEN SÜRENİN BAŞKA BİR CEZADAN MAHSUP EDİLMESİ

             T.C.       YARGITAY Ceza Genel Kurulu   Esas No         :           Karar No      :                İtirazname : HÜKÜMLÜ-İNFAZDA 2003/8-291                 2003/303                         Y.E.2003/165615   Y A R G I T A Y   K A R A R devam

Yargıtay Dosyaları kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Yargıtay, üst sınırı 2 yıl olan hapis cezalarında sanıktan kan örneği alınabilir

Yargıtay 10. Ceza Dairesi  2012/20312 esas sayılı ve 2013/63 karar sayılı Tebliğname No : KYB- 2012/195166 Yüksek Adalet Bakanlığı’nın, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan şüpheliler Hasan Külah ve Eyüp Karakuş hakkında KAYNARCA Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen 09.05.2012 tarihli ve 2012/12 devam

Yargıtay Haberleri kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

eşimi seviyorum demiş olması kadının şiddeti hoşgörü ile karşıladığı anlamına gelmez

  Yargıtay: Sevmek affetmek değildir Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 25.09.2013 tarihli kararı Sabah Gazetesi’nde haber oldu. Kararın tam metnini Yargıtay dan alınca yayınlayacağız. İşte o haber…. Şiddet mağduru kadının “Eşimi hâlâ seviyorum” sözü üzerine mahkeme ‘Tazminata gerek yok’ dedi. devam

Yargıtay Haberleri kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1991/4 – 588 K. 1992/39 • DAVAYA SÜRESİNDE CEVAP VERMEMEK• SAVUNMAYI GENİŞLETME YASAĞI•

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1991/4 – 588 K. 1992/39 T. 5.2.1992  1086/m.195, 201   DAVA ve KARAR: Taraflar arasındaki “zarar – ziyandan kaynaklanan alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Menemen Hukuk Asliye Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 7.6.1989 gün ve 1987/511 – 1989/322 sayılı devam

Yargıtay Dosyaları kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın