Ecrimisil (Karşılıksız Kullanım) Zamanaşımı Süresi

YARGITAY Üçüncü Hukuk Dairesi E: 1999/6070 K: 1999/6902 T: 29.6.1999 İLK İTİRAZ VE ZAMANAŞIMI SAVUNMASI ECRİMİSİL ÖZET : Zamanaşımı savunmasının yasal süresi içinde verilecek cevap dilekçesinde ilk itirazlarla birlikte ileri sürülmesi gerekir. Daha sonra ileri sürülen zamanaşımı itirazı savunmasının genişletilmesi devam

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2014/12605 E., 2016/11712 K., T. 20.12.2016 Mahkemesi: Ticaret Mahkemesi TALEP: Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ÖZET : Davacının desteği …’nın sürücüsü bulunduğu … kamyon ile yapmış olduğu trafik kazasında vefat etmesi nedeniyle davacı, aracın ZMSS poliçesini düzenleyen davalı devam

İflasın ertelenmesi, iflas davasında yetki sözleşmesi, anonim şirketi

T.C.  YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO.2012/19-643 KARAR NO.2013/256 KARAR TARİHİ. 20.02.2013   >İFLASIN ERTELENMESİ–GÖREV–İŞ BÖLÜMÜ İLİŞKİSİ –YETKİLİ MAHKEME   (2004 s. İİK m. 154)  ÖZET: Asliye Hukuk Mahkemeleri o yerde kurulmayan özel mahkemelerin görev alanına giren davalara, bu özel devam

ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI, KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ 2016/1271 E., 2016/3355 K., T. 05.04.2016 MAHKEMESİ : AĞIR CEZA MAHKEMESİ SUÇ : ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI, KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ÖZET: Her ne kadar mağdure sanıklar tarafından zorla kaçırıldığını iddia etmiş ise de yaklaşık on ay kadar sanıkla birlikte yaşayan devam

İş kazası nedeniyle tazminat, uzun süren yargılama, tazminat

ANAYASA MAHKEMESİ Baş. No. 2013/4701 Karar Tarihi: 23/01/2014 >İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT >YARGILAMANIN MAKUL SÜREDE SONUÇ-LANDIRILMAMASI >UZUN SÜREN YARGILAMA NEDENİYLE ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLMESİ >TAZMİNAT ÖZETİ: Başvurunun konusu olan tazminat davasında yargılama sürecindeki gecikmeler ayrı devam

Yargıtay 8. HD. 14.05.2013 T., 2012-13856 E., 2013-7208 K

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2012/13856 K. 2013/7208 T. 14.5.2013 DAVA : …. ile…. aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının reddine dair …… Aile Mahkemesi’nden verilen …..2012 gün ve …/… sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş devam

Yargıtay 8.HD.20.05.2013 T.,2012-11057 E.,2013-7419 K.

T.C. YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/11057 KARAR NO : 2013/7419 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : …. Aile Mahkemesi TARİHİ : .2012… NUMARASI : 2009/….-2012/… DAVACI : ….. DAVALI : . vs…. DAVA TÜRÜ : Katkı Payı, Aile konutu şerhi konulması, tapu iptali ve tescil … devam

BEŞ YIL SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİ ON YIL UZAMA KOŞULU

Özet: Tahliye için 11 yılın dolması yeterli değildir. Kira sözleşmesinin bitiş tarihinden itibaren 10 yıl geçmesi gerekmektedir. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E: 2015/5447 K: 2015/6383 T: 24.06.2015 Dava, Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesi hükmüne göre kiralayanın on yıllık uzama süresi sonunda bildirimde devam