1918 SAYILI YASAYA MUHALEFET / ÖN ÖDEME İHTARI

T.C.

YARGITAY
Yedinci Ceza Dairesi
E. 2006/3893
K. 2006/5914
T. 26.4.2006
1918 SAYILI YASAYA MUHALEFET
ÖN ÖDEME İHTARI
4926 s. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU [Madde 4]
1918 Sayılı Yasaya Muhalefetten sanık hakkında yapılan duruşma sonunda; hükümlülüğe, müsadereye ve iadeye dair Reyhanlı 1.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 29.11.2004 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi katılan idare vekilince süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 16.3.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü:
Suç tarihine göre gümrüklenmiş değerin bir misli üzerinden ön ödeme önerisi tebliğ edilip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken sonradan yürürlüğe giren 4926 Sayılı Yasanın 4/9-2 maddesindeki ceza esas alınmak suretiyle yapılan fazla ön ödeme ihtarına dayanılarak ödenmediğinden bahisle yazılı şekilde hüküm tesisi, yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Katılan idare vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme uygun olarak BOZULMASINA, 26.04.2006 günü oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.