ADAM ÖLDÜRME / HAKSIZ TAHRİK BULUNMAMASI

T.C.

YARGITAY

Birinci Ceza Dairesi
E:2005/1410

K:2006/1683

T:27.4.2006

ADAM ÖLDÜRME
HAKSIZ TAHRİK BULUNMAMASI

765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 51]

R’yi kasten öldürmekten sanık T’ın yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin İ. Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi’nden verilen 11.01.2005 gün ve 380/4 sayılı hüküm resen temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

1-Sanık kasten öldürme suçunu işledikten sonra, yenilenen kasıtla maktüleye ait cep telefonu ile altın küpe ve yüzüğÜ çaldığından, hakkında hırsızlık suçundan zamanaşımı süresi içinde kamu davası açılması mümkün görülmüştür.

2-Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın kasten öldürme suçunun sübutunda, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliğinin tayin olunmasında isabetsizlik bulunmamıştır.

Ancak;

a )Erkeklerle para karşılığı ilişkiye giren maktüle ile sanığın da bir çok defa para karşılığı ilişkiye girdiği, aralarında herhangi bir akrabalık ve duygusal bağ bulunmadığı, sanığın, fuhuş yapmamasını istediği maktülenin bunu kabul etmemesinde sanığa karşı herhangi bir haksız tahrik bulunmadığı halde TCK’nun 51/1. maddesinin uygulanarak sanığa eksik ceza tayini,

b )Hükümden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’nun 7. ve 5252 sayılı TCK’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 9. maddesi hükümleri uyarınca sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup resen temyize tabi bulunan hükmün ( BOZULMASINA ), sonuç ceza miktarı açısından sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına 27.04.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir