ADAM ÖLDÜRME / İÇTİMA

T.C.
YARGITAY
Birinci Ceza Dairesi
E: 2006/408
K: 2006/2151
T: 25.5.2006
ADAM ÖLDÜRME
İÇTİMA

765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 73]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 450]
Sanık H. hakkındaki hükümleriyle ilgili olarak; toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık H.’ın maktuller K. ve A.’ı öldürme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarının sübutu kabul, maktul K.’i tasarlayarak öldürme ve 6136 sayılı kanuna muhalefetten kurulan hükümleriyle ilgili olmak üzere; oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların nitelikleri tayin, cezayı azaltıcı sebeplerin nitelikleri ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma sebebi dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık H. müdafiinin eksik soruşturmaya, zorunluluk hali ve sınırın aşılması koşullarının oluştuğuna, maktül A.’a karşı suç yönünden de tahrikin bulunduğuna yönelen, tüm müdahiller vekillerinin eksik soruşturmaya, maktul K.’e yönelik suç yönünden tahrikin yokluğuna ilişen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine;
Ancak;
a- Sanık hakkında maktül A’a karşı suçtan hüküm kurulurken: sanığın yaklaşık 6 yıl önce kardeşinin maktül K. tarafından öldürülmesi nedeniyle, olay günü maktüllerin cezaevi ziyaretine geleceklerini bildiği için maktülleri öldürmeyi tasarladığı, kılık değiştirdiği, olay yerinde planladığı şekilde maktülleri görmesi üzerine de maktül K.’i tahrik altında tasarlayarak öldürdüğü, buna rağmen kardeşine karşı bir eylemi bulunmayan A ‘yı herhangi bir tahrikin etkisi altında kalmaksızın, sırf kan gütme saikiyle ve tasarlayarak öldürdüğü dosya kapsamından anlaşılmasına karşılık, maktül A ‘ın öldürülmesi eyleminde kan gütme saikinin bulunmadığının kabul edilmesi,
b- Sanık hakkında lehe yasanın belirlenmesi ile ilgili olarak; 765 sayılı yasa gereğince kurulacak hükümde, bu yasada yer alan içtima hükümleri nedeniyle, 765 sayılı yasanın 73. maddesine göre sadece müebbet hapis ve hücre cezasına hükmedilmesi gerektiğinden, bu husus koşullu salıverme hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde 765 sayılı yasanın sonuç olarak daha lehe olduğu düşünülmeden, yazılı şekilde 5237 sayılı yasa gereğince hüküm kurulması,
SONUÇ : Yasaya aykırı olup, sanık H. müdafiinin duruşmalı incelemedeki temyiz itirazları ile müdahiller vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle, sanık Handan hakkındaki hükümlerin kısmen tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 6136 sayılı yasa ile kurulan hükümde; 765 sayılı yasanın 59. maddesi yerine 5237 sayılı yasanın 62. maddesinin uygulanması, koşulları bulunmadığı halde 5237 sayılı yasanın 53. maddesinin uygulanması, 765 sayılı yasanın 68-77. maddeleri uyarınca cezaların toplanmasına karar verilmemesi nedenleriyle hükümlerin bozulması gerektiği, öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarına ilişkin hükümlerin 5237 sayılı yasa ile kurulmasında yasaya aykırılık bulunmadığı yolundaki üyenin karşı oyu ve oy çokluğu, diğer konularda oybirliği ile 25.05.2006 gününde karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir