Basından Hukuk Haberleri • BANKA VERMİŞ OLDUĞU KREDİ ÖDENMEZ İSE,İCRA TAKİBİ YAPMADAN MAAŞINIZDAN KESER.?

Kredi Borcunu Ödemeyenin Maaşına Haciz

Yargıtay, kredi borcunu ödemeyen kişinin, banka tarafından maaşından kesinti yapılmasının kanuna uygun olduğuna hükmetti.
Yargıtay, tüketici tarafından imzalanan sözleşmelerde belirtilmesine rağmen borcunu ödemeyen kişinin, banka tarafından maaşından kesinti yapılmasının kanuna uygun olduğuna hükmetti.

BİR VATANDAŞIN BAŞINA GELDİ

Ankara’da ikamet eden bir vatandaş, sözleşme imzaladığı bankadan kredi çekti. Alacaklarını tahsil edemeyen banka şubesi, taksitleri ödeyemeyen vatandaşın maaşından kesinti yaptı. Bunun kanuni olmadığını düşünen vatandaş, Ankara 2. Tüketici Mahkemesi’nde, "Hizmetin ayıplı olmasından kaynaklanan alacak" davası açtı ve maaşından kesilen paraların iadesini istedi.

YEREL MAHKEME HAKLI BLDU

Mahkeme, vatandaşın talebini kabul etti. Davalı bankanın temyizi üzerine Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, önce sözleşme imzalayan sonra da, "Maaşımdan para kesiliyor." diyen vatandaşın davranışının, iyi niyet kurallarıyla bağdaşamayacağına hükmetti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: "Davacı sözleşmeden dönmediğine göre borcu ne şekilde ödeyeceğini de açıklamamıştır. Banka da bu taahhüde inanarak, başka teminat istemeden davacıya krediyi kullandırmıştır. Davalı banka, sözleşme hükümlerine göre kesinti yapmıştır. Hemen belirtilmelidir ki davacının, bankadan aldığı kredi borcunu sözleşme şartlarına uygun olarak ödememesi halinde, sözleşme gereğince kullandırılan kredinin teminatı olarak maaşından kesinti yapılmasını kabul etmesi ve diğer teminat öngören hükümlerin sözleşmeye koyulmasına rıza göstermesinin haksız şart olarak kabulü mümkün değildir. Zira davacı, yürürlükteki bu yasaları bilerek sözleşmenin her sayfasını ayrı ayrı imzalamış olup serbest iradesiyle sözleşme şartlarına uygun olarak kredi borcu taksitlerinin, bankadan aldığı maaşından kesilmesi için talimat verdiğine göre artık sözleşmenin söz konusu hükmünün müzakere edilerek kararlaştırılmadığı söylenemez."

BANKA HAKLI BULUNDU

Bankanın yaptığı işlemin, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin dürüstlük kuralına aykırı düşecek şekilde tüketici aleyhine dengesizliğe sebep olduğunun kabul edilemeyeceğine dikkat çekilen kararda, "Davacının bankadan kullandığı kredinin borcunu, sözleşme şartlarına uygun olarak ödemesi zorunludur. Davacının, taksitlerin maaşından ödenmesini ihtirazı kayıtsız kabul edip daha sonra dava açıp kesinti bedelini geri istemesi, hakkın kötüye kullanılması olup iyi niyet kurallarıyla bağdaşmaz. Tüketici, haklı bir sebep olmadan sözleşmeyi tek taraflı feshedemez, ifası yapılmış bedellerin iadesini isteyemez, bu şekilde edimin tek taraflı geri istenmesi de hukuken himaye göremez.

KREDİ BORCU ÖDENMEZ İSE MAAŞA HACİZ

Aksi halde kredi isteyen kişinin mali durumu ve maaş gelirine göre borcunun ödenebileceği güvencesiyle kredi veren bankanın alacağının imkansızlaşması, kötü niyetli bir kredi borçlusunun borcunu hiç ödememesi gibi bir sonuç doğacaktır. Hal böyle olunca mahkemece, uyuşmazlığın sözleşmeye bağlılık, ahde vefa ilkesi ve tarafları bağlayan sözleşme hükümleri çerçevesinde çözümlenmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir." denildi.

http://www.haberler.com/yargitay-banka- … 38-haberi/

BU HABERDE GEÇEN KARAR SİTEMİZ ARŞİVİNDE BULUNUP BURADAN OKUYA BİLİRSİNİZ
viewtopic.php?f=47&t=24775

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — Pzr Mar 01, 2015 9:59 am


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir