Basından Hukuk Haberleri • Karşıyaka’nın altın kabusu Danıştay kararıyla sona erdi

İzmir’in kent merkezi sayılabilecek bir yerinde, Karşıyaka Arapdağı’nda altın işletmeciliği yapma girişiminde hukuki süreç tamamlandı. Danıştay 8. Dairesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanılığı’nın karar düzeltme talebini reddetti. Bakanlık madene verdiği izni almak zorunda.

Özer AKDEMİR
İzmir

İzmir’in kent merkezi sayılabilecek bir yerinde, Karşıyaka Arapdağı’nda altın işletmeciliği yapma girişiminde hukuki süreç tamamlandı. Danıştay 8. Dairesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanılığı’nın karar düzeltme talebini reddetti. Bakanlık madene verdiği izni almak zorunda.

Karşıyaka’nın Sancaklı Köyü, Altıntepe’de Metro Altın AŞ’ye altın ve gümüş işletmek üzere verilen işletme ruhsatının ve işletme izninin iptali için EGEÇEP dava açmıştı. Dava dilekçesinde işletmenin ÇED’den muaf tutulmasının hukuka aykırı olduğu, maden işletme alanının Bostanlı Baraj havzası içinde, mutlak ve kısa mesafeli koruma kuşağını da içine alan alanda kaldığı, buna rağmen ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş bile alınmadığı dile getirilmişti. Erozyonu önleme ve ağaçlandırma sahası olan maden alanı Karşıyaka kent merkezine birkaç km uzaklıkta bulunuyordu. Dava sonucunda İzmir 2. İdare Mahkemesi “şirkete işletme ruhsatı ve izni verilebilmesi için öncelikle ÇED raporunun sunulması gerektiğinden”, şirkete verilen işletme ruhsatı ve işletme izninde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varmıştı.

ÇED’SİZ MADEN OLMAZ

Bakanlığın ve şirketin kararı temyizi sonrası dosyaya bakan Danıştay 8. Dairesi de yerel mahkemenin ÇED raporu düzenlenmeden verilen işletme ruhsatı ve işletme iznini hukuka aykırı bulan kararını onaylamıştı. Hukukçular mahkemenin bu kararı ile Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) düzenlemelerini madencilik mevzuatından üstün tuttuğu şeklinde yorumlayarak kararın bu yönüyle bir ilk olduğunu dile getirmişlerdi. Hukukçular bu kararın ÇED’siz madencilik yapılmak istenen Kazdağları, Kozak Yaylası ve diğer yörelerdeki altın madeni girişimlerinin de önünü tıkayacağını dile getirmişlerdi.

Bakanlığın karar düzeltme talebinin de reddedilmesini yorumlayan EGEÇEP avukatlarından Arif Ali Cangı, “İptal kararı çok iyi. Bunu içtihat haline getirebilirsek maden işletme ruhsatından önce ÇED zorunluluğuna ilişkin yönetmelik değişikliği olabilir. Bu davada hiç olmazsa Karşıyakalılar kurtuldu” dedi.

KİRLİ İLİŞKİLER

Metro Turizm’in de sahibi olan Metro AŞ’nin Karşıyaka’da işletmek istediği altın madeninin ruhsat süreci kirli çıkar ilişkilerini de ortaya sermişti. Şirketin sahibi Galip Öztürk hakkında açılan başka bir dava nedeniyle dinlenen telefon görüşmelerinden birisinde altın madeni ile ilgili İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar’dan devreye girmesini istediği deşifre edilmişti.

Şirket patronunun bu talebine Ağar “İzmir Valisi ile konuşurum” yanıtını verirken, konuşmadan 1 ay sonra 3 Aralık 2010’da İzmir Valiliği altın madenine ruhsat vermişti.

evrensel.net

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 06 Oca 2015, 01:09


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir