Basından Hukuk Haberleri • ‘TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ YASASI’İLE İLGİLİ KRİTİK ..

Anayasa Mahkemesine “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası” ile ilgili kritik madde

Resim

Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi “Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Yasası” ile ilgili görülen davada çok tartışılacak bir karara imza attı.

Mahkeme, ilgili maddelerin iptal edilmesi talebiyle dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

Söz konusu maddeler; gösteri/yürüyüş hakkının bildirimsiz olmasını, idarece belirlenen güzergah dışında yapılmasını, hava karardıktan sonra yapılmasını, genel yollar ile parklarda, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde, TBMM’ye bir kilometre uzaklıktaki alan içinde ve şehirlerarası karayollarında yapılmasını Kanuna “Aykırı Eylem” olarak addediyordu.

Bu maddelerle ilgili Halkın Kurtuluşu Partisi avukatları itirazda bulunarak; Anayasa’nın 34. Maddesinde 2001 yılında yapılan değişiklik ve AİHM kararlarının, yukarıda sayılan hallerde dahi yapılan gösterinin barışçıl olması durumunda bunun mümkün olması gerektiğini belirtti.

Bu çelişkiyi “ciddi” bulan mahkeme dosayı Anayasa Mahkemesi’ne göndermeye karar verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin itirazları kabul etmesi durumunda sokak gösterilerine müdahalenin eskisi gibi kolay olmayacağı öngörülüyor.

Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararı şöyle:

“GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Sanıklar hakkında 2911 sk.28/1 .maddesi uyarınca mahkememizde görülmekte olan davada sanıklar hakkındaki iddiaya ilişkin olarak mahkememizce tartışılması gereken 2911 sayılı yasanın 28/1. maddesi bağlamında mahkememizce tartışılması gereken aynı yasanın 23. Maddesinin a,c.d,e bentleri ile yine aynı maddelerin delalet maddesi olan 2911 sayılı yasanın 6.7,10,20,22/1. maddelerinin anayasanın 2, 5, 11, 12, 13, 26, 34 ve 90/son fıkrasına aykırılığı iddiası mahkememizce ciddi görüldüğünden iptal edilmesi kanaatiyle dosyanın anayasa mahkemesine gönderilmesine, Yargılaman bu sebeple durmasına ve Anayasanın 152. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesince karar verilinceye kadar yargılamanın geri bırakılmasına,

Dosyanın incelenmek üzere Anayasa mahkemesine gönderilmesine,

Sanık vekillerinin yüzüne karşı sanıkların yokluğunda C-Savcısının huzuruyla isteme uygun olarak karar verildi.”

Resim

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 23 Ara 2014, 01:09


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir