BOŞANMA / AKIL HASTALIĞI

T.C.
YARGITAY
İkinci Hukuk Dairesi
E. 2006/1955
K. 2006/8356
T. 29.5.2006
BOŞANMA
AKIL HASTALIĞI
4721 s. TÜRK MEDENİ KANUNU [Madde 166]
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Akıl hastalığı hukuki sebebine dayalı bir dava yoktur. Davalı ( koca ) vesayet altındadır. Davalının davranışları bu nedenle iradi kabul edilemez. Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ( TMK. m. 166/1 ) gerekçesiyle boşanmaya karar verilmesi doğru değildir.
SONUÇ : Temyiz olunan hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir