BOŞANMA DAVASINDA YETKİ

T.C.

YARGITAY
İkinci Hukuk Dairesi
E: 2005/21518
K: 2006/5959
T: 20.04.2006
BOŞANMA DAVASINDA YETKİ
ÖZET : DAVACI KADIN TARAFLAR ARASINDA MEYDANA GELEN OLAYLARDAN SONRA ERZURUM’A AİLESİNİN YANINA DÖNEREK ERZURUM AİLE MAHKEMESİNDE BOŞANMA DAVASI AÇMIŞTIR. YERLEŞİM YERİ BİR KİMSENİN SÜREKLİ KALMA NİYETİYLE OTURDUĞU YERDİR. (TMK.M.19/1) DAVACI KADIN SÜREKLİ KALMA NİYETİYLE ERZURUM’A AİLESİ YANINA DÖNDÜĞÜ VE KENDİ YERLEŞİM YERİNDE BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI GÖZETİLMELİDİR.
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Boşanma davasında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. (TMK.m.168)
Davacı kadın taraflar arasında meydana gelen olaylardan sonra Erzurum’a ailesinin yanına dönerek Erzurum Aile Mahkemesinde boşanma davası açmıştır. Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. (TMK.m.19/1) Davacı kadın sürekli kalma niyetiyle Erzurum’a ailesi yanına döndüğü ve kendi yerleşim yerinde boşanma davası açtığı gözetilmeden işin esasinin incelenmesi gerekirken, yetkisizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 20.04.2006 (Prş.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.