CEZA DAVALARINDA TAZMİNAT

T.C.

YARGITAY
Dokuzuncu Ceza Dairesi
E: 2006/1263
K: 2006/2205
T:12.04.2006
CEZA DAVALARINDA TAZMİNAT
ÖZET: Sanık hakkında ön ödeme nedeniyle kamu davası­nın ortadan kaldırılması karşısında,
ceza mahkemesince tazminata hükmedilemeyeceğinden, bu konuda ilgililerin hukuk
mahkemesinde dava açma haklarının saklı bulundu­ğu gözetilmeden tazminata hükmedümesi
kanuna aykırıdır.
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 119]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 459]
Dosya incelerek gereği düşünüldü:
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine;
Sanık hakkında, ön ödeme nedeniyle kamu davasının ortadan kaldırılma­sına karar verilmiş olması karşısında, Yargıtay’ın yerleşik içtihatları da naza­ra alındığında ceza mahkemesince tazminata hükmedilemeyeceği, bu konu­da ilgililerin hukuk mahkemesinde dava açma haklarının saklı bulunduğu gö­zetilmeden yazılı şekilde tazminata hükmedilmesi,
Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş oldu­ğundan hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 12.04.2006 günün­de oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir