Ceza Hukuku • AÇIK CEZA EVLERİ ARASINDA NAKİL İŞLEMLERİ

Açık Cezaevleri Arasında Nakil İşlemleri

Yönetmeliğin “Açık Kurumlar Arası Nakil Kararı” başlıklı 11.maddesinde bu durum açıklanmıştır. Buna göre; hükümlü açık cezaevinden başka bir açık cezaevine nakledilmeyi talep ederse nakil giderlerini peşin ödemek zorundadır. Nakil giderlerini ödeyeceğine dair vereceği taahhüt ile birlikte gitmek istediği en fazla beş farklı cezaevini dilekçesinde bildirir. Bu dilekçe ile birlikte hükümlü bilgi cetveli Adalet Bakanlığına gönderilir. Bakanlık gerekli incelemeleri yaptıktan sonra nakil hakkında kararını verir. Bakanlık incelemesini yaparken hükümlünün gitmek istediği cezaevlerinin kapasitesine bakacak ve hükümlünün kaldığı cezaevindeki durumunu da inceleyecektir. Eğer kişinin şartlı tahliyesine beş aydan az bir süre varsa nakil talepleri Cumhuriyet savcılığınca otomatik olarak reddedilecektir. Nakil işlemi sonrasında bazı istisnalar haricinde hükümlü nakil olduğu açık cezaevinde en az 1 yıl kalmak zorundadır. Hükümlünün eğitim, güvenlik veya hastalık gibi sorunları olması durumunda bu süreye bakılmadan hükümlü başka bir cezaevine nakledilebilir. Çocuk cezaevlerinde ise bu süre 6 ay olarak uygulanır. Hükümlünün gitmek istediği cezaevi aynı ağır ceza yargı çevresinde ise bu hususta Cumhuriyet savcılığı karar verecektir.
Hükümlünün talebi olmasa bile bakanlık bazı durumlarda kendiliğinden de nakil işlemi yapma hakkına sahiptir.

>İlgili Yönetmelik Maddeleri
>Açık kurumlar arası nakil kararı

MADDE 11 –
(1) Hükümlülerin, bulundukları açık kurumlardan başka açık kurumlara nakil olmayı talep etmeleri halinde, nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri koşuluyla, gitmek istedikleri en fazla beş kurumu belirtir dilekçeleri ve hükümlü bilgi cetveli Bakanlığa gönderilir.
(2) Bakanlıkça, hükümlünün talepte bulunduğu kurumların kapasitesi ile daha önce aldığı disiplin cezası nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı kurumlardan olup olmadığı hususları birlikte değerlendirilerek talep hakkında bir karar verilir.
(3) Koşullu salıverilme tarihine beş aydan az süre kalan hükümlünün başka açık kurumlara nakil talepleri, Cumhuriyet başsavcılığınca reddedilerek durum ilgiliye tebliğ edilir.
(4) Açık kurumlardan başka açık kurumlara nakledilen hükümlüler; eğitim-öğretim, güvenlik veya hastalık gibi zorunlu nedenler hariç, nakledildikleri kurumlarda en az bir yıl kalmak zorundadır. Çocuklar bakımından bu süre altı ay olarak uygulanır.
(5) Kapalı kurumlardan açık kurumlara ayrılan hükümlüler bakımından dördüncü fıkradaki süre şartı aranmaz.
(6) Aynı ağır ceza merkezi yargı çevresinde bulunan açık kurumlar arasındaki nakillere ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığınca karar verilir.
(7) Bakanlık; kurum kapasitesinin aşılması, ihtiyaç, güvenlik, yangın, doğal afet veya hastalık gibi zorunlu hâllerde açık kurumlar arasında resen nakil yapabilir.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — Cum Şub 27, 2015 9:30 pm


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir