Ceza Hukuku • KAPALI CEZA EVİNE GÖNDERİLME VE YENİDEN AÇIK CEZA EVİNE GİTME ŞARTLARI

>Kapalı Cezaevine Gönderilme ve Yeniden Açık Cezaevine Gitme Şartları

Kapalı cezaevinde cezalarını çekmekte olan hükümlülerin şartları oluşması halinde açık ceza infaz kurumlarında cezalarını çekme şartlarını daha önce anlatmıştık. Bu yazımızda kapalı cezaevinden açık cezaevine geçtikten sonra işlediği bir kabahat veya disiplin suçundan sonra tekrar kapalı cezaevine gönderilecek hükümlüler ve kapalı cezaevine yeniden gönderilmiş hükümlülerin hangi şartlarda yeniden açık cezaevine gidebileceğini anlatacağız.
Açık cezaevinden kapalı cezaevine gönderilme durumu yönetmeliğin “Kapalı Kuruma İade” başlıklı 12. Maddesinde anlatılmıştır. Buna göre;
Hükümlü hakkında başka suçtan tutuklama kararı verilmişse,
Hükümlü açık cezaevinden firar etmişse,
Hükümlü kınamanın dışında başkaca bir disiplin cezası almış ise,
Doğrudan açık cezaevine gönderilen hükümlüler hariç olmak üzere, hükümlü yaş, sağlık durumu v.b nedenlerle açık cezaevinin gerektirdiği çalışma şartlarını sağlayamamışsa,
Hükümlü kendisine verilen işi yapmamış veya iş şartlarına uyumlu çalışmamışsa,
Hükümlünün kendi isteği varsa,
Hükümlü hakkında üst sınırı yedi yıldan az olmayan başka bir suçtan soruşturma veya kovuşturma yapılıyorsa veya üst sınırı yedi yıldan az olmamak kaydıyla kesinleşmemiş hapis cezası bulunuyorsa, (bu madde için kurum yönetiminin kararı ve infaz hakimliğinin onayı ile hükümlü derhal kapalı kuruma gönderilir.)
İnfaz edilen ceza haricinde hükümlü başka bir suçtan ceza almışsa bu durumda toplam ceza süresinin açık cezaevine gitme şartlarını taşımadığı tespit edilirse
Hükümlü kapalı cezaevine gönderilecektir.
Kapalı cezaevine gönderilen hükümlülerden bazılarının yeniden açık cezaevine gitme imkanı da bulunmaktadır. Bu durum da yönetmeliğin 13. Maddesinde anlatılmıştır. Yönetmeliğin ilgili maddesinde sadece kendi rızası ile kapalı cezaevine dönen hükümlüler ile disiplin cezası almış hükümlülerden bahsedilmiştir. Kendi isteğiyle kapalı cezaevine gönderilen hükümlü ile kınama harici disiplin cezası almış hükümlü 6 ay sonra yeniden açık cezaevine gidebilecektir. Eğer hükümlü 2. Disiplin cezasını almışsa bu süre 1 yıl olacaktır. Disiplin cezalarına ilişkin süreler disiplin cezasının kaldırılması tarihinden itibaren başlayacaktır.
Açık cezaevinde yatmakta iken kapalı cezaevine gönderilen hükümlüler yukarıda belirttiğimiz 2 ve 4 maddelerden dolayı kapalı cezaevine gönderilmişse yeniden açık cezaevine dönemezler. 1,5,7 ve 8. Maddelerde belirtilen sebeplerden dolayı kapalı cezaevine gönderilen hükümlüler ise koşullu salıverilme süreleri ile açık cezaevine ayrılma şartları yönünden yeniden değerlendirilip şartları taşıması halinde açık cezaevine gönderilebilirler.

İlgili Yönetmelik Maddeleri
>Kapalı kuruma iade
MADDE 12 – (1) Açık kurumlarda cezası infaz edilmekte olan hükümlülerden;
a) Haklarında 5271 sayılı Kanunun 100 üncü maddesine göre tutuklama kararı verilenler,
b) Firar edenler,
c) Kınamadan başka disiplin cezası alanlar,
ç) 5 inci madde gereğince doğrudan açık kurumlara gönderilenler hariç olmak üzere; yaş, sağlık durumu, bedensel veya zihinsel yetenekleri bakımından çalışma koşullarına uyum sağlayamayacakları tespit edilenler,
d) İş temin edildiği halde çalışmayanlar veya iş düzenine uyum sağlayamayanlar,
e) Kapalı kuruma dönmek isteyenler,
f) Haklarında üst sınırı yedi yıldan az olmayan başka bir suçtan soruşturma veya kovuşturması devam etmekte olanlar ile üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir suçtan henüz kesinleşmemiş mahkûmiyet kararı bulunanlar,kurum yönetim kurulu kararı ile kapalı kurumlara iade edilir ve bu karar derhâl infaz hâkimliğinin onayına sunulur.
(2) İnfaz edilen cezası dışında başka bir suçtan haklarında mahkûmiyet kararı verilenlerin cezaları toplandıktan sonra koşullu salıverilmelerine 6 ncı maddede belirtilen sürelerden daha fazla kaldığı tespit edilenler, kurum yönetim kurulu kararı ile kapalı kuruma iade edilir.

>Yeniden Açık Kuruma Ayrılma
MADDE 13 – (1) Açık kurumda cezası infaz edilmekte iken; kınama dışında disiplin cezası verilmek suretiyle kapalı kuruma bir defa iade edilenler disiplin cezasının kaldırılma tarihinden itibaren altı ay, birden fazla iade edilenler ise disiplin cezasının kaldırılma tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra açık kuruma ayrılabilir.
(2) Kendi isteğiyle kapalı kuruma dönen hükümlüler, altı aylık süre geçtikten sonra yeniden açık kuruma ayrılabilir.
Baltacı Avukatlık ofisi

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — Cum Şub 27, 2015 9:34 pm


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir