Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları • AVUKAT VEYA STAJYERLERİN VEKİLLİK BELGE İLE NÜFUSTAN BELGE..

T.C.
DANIŞTAY
8. DAİRE BAŞKANLIĞI
Esas No ;2008/11035
Karar No : 2011/1750
Karar Tarihi:22.3.2011

Buna karşılık nüfus işlerinin yürütülmesi konusunda özel nitelikte bir yasal düzenleme olduğu açık olan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Yasası uyannca, nüfus kayıtlan ve bu kayıtların tutulmasına dayanak olan belgeler gizli olduğu gibi, nüfus müdürlüklerinden doğrudan belge almaya vekillik belgesi İbraz edenler yetkili olup, bunun dışında kalan üçüncü şahısların bir kişinin nüfus kaydına İlişkin örnek veya bilgi alamayacakları açıktır.

Ayrıca, nüfus kayıt örneği alınması konusunda avukat stajyerleri İçin ayrıksı bir düzenleme bulunmadığı gibi, 5490 sayılı Yasanın 44.maddesinin, vekalet ibrazı şartının avukatlar için uygulanamayacağı şeklinde yorumlanması mümkün değildir. Bununla birlikte avukat stajyerlerinin avukatların yürüttüğü (dava dosyası) işlerle iigili fotokopi yoluyla örnek alabilmesi yetkisinin, resmi belge olan ve verilmesi Özel şarta bağlanmış olan nüfus kayıt örneği alınabilmesi yetkisini kapsamadığı acıktır/

Diğer taraftan, yasa ile şartlan açıkça belirlenmiş olan nüfus kayıt örneği verilmesi konusunda, nüfus bilgilerine ulaşılacak kişi İle arasında vekalet ilişkisi bulunmayan avukat stajyerlerine tanınması istenen bir çeşit muafiyetin 1136 sayılı Yasada belirlenmiş "yardımcı olma zorunluluğu" kapsamında değerlendirllemeyeceğl tartışmasızdır.

Bu bilgiler ışığında; verilmesi 5490 sayılı Yasa ile vekalet ibraz* şartına bağlanmış olan nüfus kayıt örneğinin, bu konuda haklarında ayrıksı bir düzenleme bulunmayan avukat stajyerlerine verilemeyeceği yönünde tesis edilen işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, ….. yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına İstenilmesi halinde artan ……posta ücretinin davacıya iadesine 22.3.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

BaşkanüyeÜyeüyeÜye

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 28 Oca 2015, 20:33


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir