DAVAYA KATILMA

T.C
YARGITAY
Beşinci Ceza Dairesi
E: 2006/6336
K: 2006/6033
T: 27.06.2006
DAVAYA KATILMA

5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 238]
Kaçırıp alıkoyma ve ırza geçme suçlarından sanıklar Niyazi, Şevki, Çiğdem ve Erol’un yapılan yargılanmaları sonunda: kaçırıp alıkoyma suçundan mahkûmiyetlerine, ırza geçme suçundan beraatilerine dair (İ…. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 21.06.2005 gün ve 2004/390 Esas, 2005/116 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi müştekiler tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Bassavcılığından: tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

CMK.nun 238/2. maddesine aykırı olarak, duruşma esnasında şikayetçi olduklarını söyleyen müştekilere, davaya katılmak isteyip istemedikleri sorulmadan hüküm kurulması,
Kanuna aykırı, müştekilerin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden esası incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 27.06.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir