Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri • ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ANKARA

TALEP SAHİBİ : İsim Soy isim………………… TC……………….

ADRES :…………………………………………………..

TALEP KONUSU : Adli sicil kaydımın silinmesi konusu hakkında

AÇIKLAMALAR

………………………… Ceza Mahkemesinin, tarihli …. Esas ve …… Karar sayılı kararı ile hakkımda mahkumiyet kararı vermiş ve bu karar kesinleşmiştir. Kesinleşen bu mahkumiyete ilişkin bilgiler adli sicil kayıtlarımda görünmektedir. Söz konusu adli sicil kaydına esas olan mahkumiyet kararı infaz edilmiş olup, infaz kaleminden alınmış olan yerine getirme fişi dilekçeme eklidir.

Adli Sicil kaydına neden olan mahkumiyet kararı infaz edilmiş olduğundan ve bundan sonra da hakkımda verilmiş başka bir mahkumiyet kararı bulunmamaktadır. Bu nedenlerle hakkımdaki adli sicil kaydının silinmesi şartları oluşmuştur.

Bu nedenle Adli Sicil Kaydımın silinmesi için başvuruda bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, yukarıda belirtilen mahkumiyetime ilişkin adli sicil kaydımın silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../20..

Talep Eden
İsim soy isim
TC imza

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 28 Ara 2014, 10:12


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir