Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri • EHLİYETİ YANINDA OLMAYANA VERİLEN CEZAYA İTİRAZ DİLEKÇESİ

…………….NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN:Adı ve Soyadı…………….Tc.N………….Adresi…………………..

İTİRAZ OLUNAN
KARAR: ……….Cumhuriyet Baş Savcılığının 2014/……… Kabahat sıra numaralı, 2014/…… Karar sayılı ve …………… tarihli idari para cezası ve hafif hapis cezası kararı

İDARİ YAPTIRIM
KARARI VEREN: ……….. Cumhuriyet Baş Savcılığı

EYLEM SIRA NO: 2014/…….. Kabahat

KARAR NO: 2014/….. Kabahat Karar

KABAHAT: Ehliyetsiz Araç Kullanmak

KANUN MADDESİ: 2918 SY 36 MD

İŞLENME TARİHİ:……….

KARAR TARİHİ:…………

CEZA TUTARI: ………….TL ve 1 AY Hafif Hapis Cezası Karşılığı ……….TL

İTİRAZ KONUSU: ………. Cumhuriyet Baş Savcılığının 2014/………. Kabahat ve ………………… tarihli idari yaptırım
cezası kararının itirazım sonucunda kaldırılması talebimdir.

AÇIKLAMALAR

1–…………….. günü saat …,…. civarında ………İli………….İlçesi………..Caddesinde karıştığım trafik kazası nedeniyle, polis tarafından hakkımda işlem uygulanmıştır. Kaza esnasında ehliyetim bulamadığı için ……….. Cumhuriyet Baş Savcılığına sevk edildim. ehliyetim ise kaza esnasında yanımda olmasına rağmen kaza sebebiyle bulunamamıştır. Kaza meydana gelmeden önce aracın ön bölümüne bıraktığım ehliyeti kazadan kaynaklı olarak bulamadım. GeçirdiğiM kazanın şokuyla meşgul iken ehliyeti o anda ibraz edememem oldukça doğaldır. Zira bu çarpma nedeniyle başımda 6 cm civarında bir açılma olmuştur. Kaza sebebiyle yaralandım kimlik numarasından ehliyetimin tespiti imkanı varken ehliyetimi ibraz edemediğim için trafik polislerinin düzenlediği kaza tespit tutanağında bu durum ehliyetsiz araç kullanma olarak belirtilmiştir.Kendimin ehliyetimin olduğunu ve ehliyetsiz araç kullanma gibi bir durum olmadığını ısrarla belirtmiş isem’de polislerden ya şimdi ehliyetini göster yada ehliyetsiz araç kullanmaktan hakkında işlem yapacağız tepkisi ile karşılaştım. Hatalı düzenlenen kaza tutanağını imzalamadım. Kaza esnasında yaralanmama rağmen polisler tarafından uygulanan bu tarz hem hukuk kurallarına hem de ahlak kurallarına aykırılık teşkil etmektedir. Polislerin haksız ve mesnetsiz olarak düzenlediği bu tutanak sebebiyle hakkımda ve gıyabımda 2918 sayılı yasanın 36 maddesi uyarınca idari para cezası verilmiştir. Verilen bu ceza yasaya, usule ve hukuka açıkça aykırıdır.Savcılık esnasında imzamın bulunmaması sebebiyle ifadem alınması gerekirken ifadem de alınmamış ve iş bu haksız karar verilmiştir. Bu nedenlerle mahkemenize müracaat zorunluluğu hasıl olmuştur.

2- Haksız ve hukuka aykırı bir şekilde verilen idari yaptırım kararının kaldırılması gerekmektedir. İş bu kabahatin tarafımca işlenmediği ve suçun oluşması için gerekli yasal unsurların mevcut olmaması sebebiyle kabahatin de oluşmadığı sabittir. İlgili 2918 sayılı yasanın hükmü açıktır. Buna göre “Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır(Yeniden Düzenleme: 21/5/1997 – 4262/4 md.) Sürücü belgesi sahibi olmadan trafiğe çıkanlara ilk tespitte bir aydan iki aya kadar, tekrarı halinde iki aydan üç aya kadar hafif hapis cezası verilir.” ibaresine dayanarak hakkıma bu ceza verilmiştir. Yasa hükmünden de açıkça anlaşılacağı üzere bu ceza SÜRÜCÜ BELGESİ OLMAYAN KİŞİLERE verilmesi gerek bir cezadır. Bu maddeye dayanarak bir idari yaptırım kararı verilecekse ehliyetimin hiç olmaması gereklidir. Oysa ekte ibraz ettiğim …………… Trafik Müdürlüğünden verilen, ……….. tarih ve …………….. belge numaralı sürücü belgesinden de anlaşılacağı üzere B sınıfı ehliyetim vardır. Ehliyetim olmasına rağmen eksik araştırma ve hukuka aykırı bir şekilde verilen idari yaptırım kararının uygulanması ciddi mağduriyetime sebep olacaktır. Ehliyetim olması sebebiyle ……….. Cumhuriyet Baş Savcılığı tarafından verilen idari yaptırım kararı yersiz ve hukuka aykırıdır. Bu sebeple idari yaptırım kararının kaldırılması gereklidir.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda ayrıntılı olarak arz ve izah ettiğim nedenlerle ………… Cumhuriyet Baş Savcılığının 2014/……… Kabahat ve ……………… tarihli yasaya, hukuka, yargı içtihatlarına ve usule aykırı olan İdari Yaptırım Kararının KALDIRILMASINA, karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederim.

İTİRAZ EDEN
Adı ve Soyadı
İmza

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 20 Ara 2014, 23:27


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir