Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri • MAAŞ HACİZ MÜZEKKERESİNE CEVAP DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR

………………..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: 20../…… E.

CEVAP VEREN
3. ŞAHIS :……………………………………..

BORÇLU :……………………………………….

ALACAKLI :…………………………………….

KONUSU : Maaş haczi müzekkeresine cevabımızdır.

AÇIKLAMALAR :

Müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından borçlu ………….. hakkında gönderilen maaş haczi müzekkeresi şirketimize ………….. tarihinde tebliğ olunmuştur.

Dosyanız borçlusu …………., ……………4 tarihi itibarı ile işten ayrılmış olup, maaş haczi kesintisi talebiniz yerine getirilememiştir. Dosya borçlusunun şirketimizden ……………. TL Asgari Geçim İndirimi (Agi) alacağı bulunmaktadır.

Söz konusu tutar, maaş haczi müzekkeresinde bildirilen İBAN numarasına dosya numarası belirtilmek suretiyle yatırılacaktır.

Gereğini talep ederim. …………

………………………………………….. ………………

CEVAP VEREN
3. ŞAHIS

Şirket Ünvanı, temsilci
Adı ve Soyadı
İmza,Kaşe

Bilgiler: Tarih-Gönderici: kılıç bey — Cum Şub 20, 2015 7:20 am


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir