DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ

T.C.

YARGITAY

Onsekizinci Hukuk Dairesi
E:2006/1630
K: 2006/2716
T: 4.4.2006
DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ
1587 s. NÜFUS KANUNU [Madde 46]
Davacı Ö. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada G. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 18/10/2005 günlü ve 2005/12 E 159 K. sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 27/2/2006 gün ve Hukuk 12849 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Mahkemece, davacı Ö.’ün nüfus kaydında 12/10/1974 olan doğum tarihinin 12/10/1980 olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. Dosyaya getirtilen aile nüfus kaydı içeriğinden, davacının babasının 17/2/1979 tarihinde öldüğü görülmektedir. Düzeltilen doğum tarihine göre davacı babasının ölümünden 1 yıl 7 ay 25 gün sonra doğmuş olmaktadır.
Nüfus kaydında yapılacak olan düzeltmenin ya da değişikliğin diğer. kayıtlarla ( özellikle ilgilinin annesinin babasının ve kardeşlerinin kayıtlarıyla ) çelişki yaratmamasına özen gösterilmesi gerekirken, mahkemece böyle bir sonucu doğuracak biçimde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 4.4.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ” hakkında 1 yorum

  1. YUNUS

    ben bu soruyu yıllardır soruyorum memleketimi seviyorum fakat hiç görmedim kimlikte mardin doğumluyum ben ve 5 kardeşim sorduğumuz zaman evde doğdun dediler…,
    ve doğum tarihim 01:1:1980 yazılmış 21:12:1981 yanı 2 yıl fark var askere erken çağırıldım düzeltmek istiyorum çok ığraştırır diye hiç mahkemeye gitmedim.
    teşekkür edrim…….

    Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir