DOLANDIRICILIK / NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

T.C.
YARGITAY
Altıncı Ceza Dairesi
E:2004/6254
K:2006/3200
T:30.03.2006
DOLANDIRICILIK
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK
Özet: Sanıkların ATM yuvasına kartı sıkıştırtıp, yardım bahanesiyle banka görevlisiymiş gibi telefonla yakınanla görü­şüp kartın şifresini öğrendikleri ve sıkışan kartı çıkarıp öğren­dikleri şifre ile para çekme eylemleri nitelikli dolandırıcılık olduğu ve delilleri değerlendirmenin Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilmelidir.
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 157]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 158]
Bilişim suçundan sanık Sinan ve Ali haklarında yapılan duruşma sonunda;mahkumiyetlerine ilişkin (Trabzon Üçüncü Asliye Ceza Mah-
kemesi)’nden verilen 23.10.2002 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık Ali savunmanı ile sanık Sinan tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığı’ndan bozma isteyen 14.04.2004 tarihli tebliğname ile 13.05.2004 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp dü­şünüldü:
Gerekçeli karar başlığında sanıklardan Sinan’ın soy isminin nüfus kay­dına uygun olarak yerinde düzeltilmesi olanaklı görülmüştür.
Sanıkların birlikte yaptıkları plan gereği Vakıfbank’a ait ATM makinasının kart yuvasına kağıt sıkıştırıp, yakınanın bankamatik kartının cihazda sıkışmasını sağladıkları, daha sonra yardım etme bahanesiyle, sanki banka görevlisiymiş gibi cep telefonu ile yakınanla görüşüp kartın şifresini öğrendikleri ve sıkışan kartı çıkarıp öğrendikleri şifre ile ATM cihazından para çektiklerinin anlaşılması karşısında; sanıkların eylemlerinin telefonu vasıta olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdir ve tartışmanın üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık Ali savunmanı ile sanık Sinan’ın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA), 30.03.2006 tarihin­de oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir