Girilmesi mutat olan işyerleri ve eklentileri işyeri dokunulmazlığını ihlal suçuna konu olmaz

Yargıtyay 4.Ceza Dairesi,2013/27040 esas ve 2014/8119 karar sayılı 12.03.2014 tarihli kararı

5237 sayılı yasanın 116.maddesi,

Sanık iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçundan yargılanmıştır. İş yeri dokunulmazlığının ihlal suçunun oluşabilmesi için girilmesi mutat yerler dışında kalan iş yerleri ve eklentilerine girilmiş olması gerekir. Somut olayda sanık, müştekiye ait girilmesi mutat olan yerlerden otelin lobisi kısmına girmiştir. Sanığın söz konusu eyleminin iş yerini ihlal dokunulmazlığını ihlal suçunu oluşturmadığı dikkate alınmadan suçun şikayete tabi suç olduğu,şikayet koşulu gerçekleşmediği gerekçesiyle kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi isabetsizdir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir