GÖREV

T.C.

YARGITAY

Dokuzuncu Ceza Dairesi

E: 2006/1039

K:2006/2518

T: 03.05.2006

GÖREV
ÖZET: 3713 sayılı Yasaya aykırılık suçlarında, davaya bakma asliye ceza mahkemelerinin görev alanına girdiği gözetilerek, görevsizlik kararı verilmesi ve dosyanın görev­li asliye ceza mahkemesine gönderilmesi gerekir.

5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 5]
5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 250]
5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 252]
5235 s. ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE… [Madde 11]

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

3713 sayılı Yasaya aykırılık suçlarının 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe gi­ren 5271 sayılı CMK.nun 250. maddesinde yer almaması ve 5235 sayılı Ad­li Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Gö­rev ve Yetkileri Hakkındaki Kanunun göreve ilişkin 11. maddesi hükmü kar­şısında; davaya bakmanın Asliye Ceza Mahkemesinin görevine girdiği göze­tilerek 5271 sayılı Yasanın 5 ve 252/1-g maddesi hükümleri ve suç tarihi de dikkate alınıp görevsizlik kararı verilmesi ve dosyanın görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesi gerekirken duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, C. Savcıları ile sanık müdafiinin temyiz itirazları bu neden­le yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksizin hükmün (BO­ZULMASINA), 03.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir