HÜKMÜN GEREKÇESİ / LEHE KANUN UYGULAMASI

T.C.
YARGITAY

Birinci Ceza Dairesi
E:2005/1189
K:2006/1619
T:26.04.2006
HÜKMÜN GEREKÇESİ
LEHE KANUN UYGULAMASI
ÖZET : SOMUT OLAYDA, SANIK LEHİNE HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİ UYGULANMASI GEREKİRKEN YETERSİZ GEREKÇE İLE SANIĞA YAZILI ŞEKİLDE FAZLA CEZA TAYİNİ, AYRICA HÜKÜMDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN 5237 SAYILI TCK.NUN 7. VE 5252 SAYILI TCK.NUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDAKİ KANUNUN 9. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYARINCA SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI, BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.
Murat’ı kasten öldürmekten sanık Muzaffer’in yapılan yargılanması sonunda:Hükümlülüğüne ilişkin (S. Ağır Ceza Mahkemesi)nden verilen 10.12.2004 gün ve 115/150 sayılı hüküm re’sen temyize tabi olmakla beraber Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından da istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın kasten insan öldürme suçunun sübutunda, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliğinin tayin olunmasında isabetsizlik bulunmadığından sanık müdafiinin suç vasfına yönelen temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
a)Sanığın, tanık Barış ile konuşması sırasında olay yerine gelen maktülün, ne konuşuyorsunuz lan siz burada “dediği, sanığın da ” sana ne lan sen belamısın” diyerek karşılık vermesi üzerine kavga ettikleri, sanığın bunun üzerine maktülü bıçaklayarak öldürdüğü tüm dosya kapsamından anlaşılmakla, sanık lehine haksız tahrik hükümleri uygulanması gerekirken yetersiz gerekçe ile sanığa yazılı şekilde fazla ceza tayini,
b)Hükümden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK.nun 7. ve 5252 sayılı TCK.nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 9. maddesi hükümleri uyarınca sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün (BOZULMASINA), 26.04.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.