HÜKÜMDEN SONRA SANIK İLE MAĞDURENİN EVLENMELERİ

T.C.

YARGITAY
Beşinci Ceza Dairesi
E:2006/3366
K:2006/3152
T:13.4.2006
HÜKÜMDEN SONRA SANIK İLE MAĞDURENİN EVLENMELERİ
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 7]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 434]
Irza geçme ve bu suça iştirak etmekten sanıklar … ve … haklarında Tokat Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılanmaları sonunda 25.5.2005 tarih ve 2004/241 Esas, 2005/137 Karar sayı ile mahkumiyet kararı verildiği hükümlerin sanıklar tarafından temyiz edilmesi üzerine; gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığının 15.3.2006 günlü tebliğnamesiyle daireye verilmekle gereği düşünüldü:
Sanıkların temyizi yönünden incelenmenin ırza geçme suçundan kurulan mahkumiyet hükümleri ile sınırlı yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:
Sanık … ile mağdure …’nın hükümden sonra 28.10.2005 tarihinde evlendikleri 11.11.2005 günlü dilekçeye eklenen nüfus kayıt örneğinden anlaşıldığından 5237 sayılı TCK.nun 7/2. maddesi ve 765 sayılı TCK.nun 434. maddesi uyarınca gereğinin mahkemesince yapılması lüzumu;
SONUÇ : Bozmayı gerektirdiğinden sanıkların temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görüldüğünden hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1.maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), 13.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir