İcra ve İflas Hukuku • SATIŞ SÖZLEŞMESİ,İLAMSIZ İCRA TAKİBİ,DAMGA VERGİSİ

Satış sözleşmelerinin ilamsız icra takibine konulması ve borcun sebebi olarak gösterilmesi durumunda damga vergisi ödenmesi kanuni zorunluluktur,ödenmeden açılmış ve sonradan fark edilmişse icra müdürlüğü bu eksiklik giderilinceye kadar ödeme emri göndermez.

Dayanak: 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca, "Resmi dairelerin ilgili memurları kendilerine ibraz edilen kağıtların damga vergisini aramaya ve vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tesbit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine göndermeye mecburdurlar."

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 18 Ara 2014, 08:58


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir