IRZA GEÇME SUÇU / BEDEN VE RUH SAĞLIĞINDA BOZULMA OLUP OLMADIĞI

T.C.

YARGITAY
Beşinci Ceza Dairesi
E. 2006/3427
K. 2006/3381
T. 20.4.2006
IRZA GEÇME SUÇU
BEDEN VE RUH SAĞLIĞINDA BOZULMA OLUP OLMADIĞI
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 103]
Irza geçme suçundan hükümlü Süleyman Turan’ın hakkında 5237 Sayılı TCK.nun uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili olarak Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 26.10.2005 gün ve 2004/1 Esas, 2004/78 sayılı ek kararın süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi hükümlü tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:
Hükümlünün öz kızı Raziye’nin ırzına geçmesi eyleminde 5237 Sayılı TCK.nun 103/4. maddesi uyarınca artırım yapılmaması ve 103/6. maddesinin uygulanma olasılığına binaen suç sonucunda mağdurelerin beden ve ruh sağlıklarında bozulma olup olmadığı hususunda Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesinden rapor alınması gerektiğinin gözetilmemesi sonuca etkili bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
SONUÇ : Gerekçesi gösterilmek suretiyle verilen 765 Sayılı Yasaya göre verilip kesinleşen hükümlerin lehe olması nedeniyle aynen infazına dair karar usul ve yasaya uygun olduğundan yerinde görülmeyen hükümlünün temyiz itirazlarının reddiyle, kararın ONANMASINA , 20.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.