IRZA GEÇME / ZORLA KAÇIRIP ALIKOYMA SUÇLARI

T.C.
YARGITAY
Beşinci Ceza Dairesi
E. 2006/2761
K. 2006/5588
T. 15.6.2006
IRZA GEÇME, ZORLA KAÇIRIP ALIKOYMA SUÇLARI

5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 102]

Irza geçme, zorla kaçırıp alıkoyma suçları ve bunlara iştirak etmekten sanıklar Ali İhsan Güven, Hüseyin Oyku, Yusuf Güven, Ercan Çakmak ve Yusuf Doğan’ın yapılan yargılanmaları sonunda; sanık Ali İhsan Güven’in ırza geçme ve zorla kaçırıp alıkoyma ve sanık Hüseyin Oyku’nun zorla kaçırıp alıkoyma suçundan mahkumiyetlerine; sanıklar Yusuf Güven, Ercan Çakmak, Yusuf Doğan’ın bu suçlara iştirak etmekten ve sanık Hüseyin Oyku’nun ise ırza geçme suçundan beraatlerine dair ( ALANYA ) 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 4.10.2005 gün ve 2005/49 Esas, 2005/123 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar Ali İhsan Güven, Hüseyin Oyku müdafiileri ve katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:
Sanık Ali İhsan Güven müdafisinin duruşmalı inceleme isteminin yasal süreden sonra yapıldığı anlaşılmakla istemin reddiyle incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü.
Sanıklar Yusuf Güven, Ercan Çakmak, Yusuf Doğan hakkında ırza geçme ve zorla kaçırıp alıkoyma suçlarına iştirak etmekten kurulan beraat; sanık Hüseyin Oyku’nun zorla kaçırıp alıkoyma suçundan mahkumiyet ve ırza geçme suçundan beraatine; sanık Ali İhsan Güven’in ise zorla kaçırıp alıkoyma suçundan mahkumiyetine dair kurulan hükümlerle ilişkin yapılan incelemede;
Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, hüküm dayandığı gerekçe takdire göre yerinde görülmeyen sanıklar müdafii ve katılanlar vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle sanık Hüseyin Oyku’nun zorla kaçırıp alıkoyma suçundan mahkumiyet ve ırza geçme suçundan beraatine sanık Ali Güven’in ise zorla kaçırıp alıkoyma suçundan mahkumiyetine hükmün tebliğname gibi ONANMASINA ,
Sanık Ali İhsan Güven hakkında ırza geçme suçundan kurulan hükme ilişkin yapılan incelemede ise;
Yapılan yargılamaya toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
5237 sayılı Yasanın 102/5. maddesinin tatbiki bakımından mağdurenin suçun sonucunda beden ve ruh sağlığında bozulma olup olmadığı hususunda Adli Tıp kurumu ilgili İhtisas dairesinden görüş alınması ve sonucuna göre lehe olan yasanın saptanması gerektiğinin gözetilmemesi,
SONUÇ : Kanuna aykırı, sanıklar Ali İhsan Güven, Hüseyin Oyku müdafilerinin ve katılan vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA , 15.06.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir