İŞE İADE DAVASI / DAVALARIN BİRLİKTE GÖRÜLMESİ / İŞE İADE DAVALARININ ÖZELLİĞİ / DAVANIN HER BİR İŞÇİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

T.C.

YARGITAY

Dokuzuncu Hukuk Dairesi

E: 2006/8221

K: 2006/13053

T: 9.5.2006

İŞE İADE DAVASI
DAVALARIN BİRLİKTE GÖRÜLMESİ
İŞE İADE DAVALARININ ÖZELLİĞİ
DAVANIN HER BİR İŞÇİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

4857 s. İŞ KANUNU [Madde 18]
4857 s. İŞ KANUNU [Madde 21]
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 43]
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 45]

İşe iade davalarının özelliği gereği iş güvencesinden yararlanma koşullarının, geçerli neden kavramı ile işe başlatmama tazminatının her bir işçi yönünden değerlendirilmesi gerekir.

Davacı, feshin geçersizliği ve işe iadesine karar verilmesini İstemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı ile davacılardan 1. M. 2. B. avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı ve 6 arkadaşı tarafından davalı işveren aleyhine ayrı ayrı işe iade davaları açılmış, mahkemece davaların birleştirilmesine karar verilerek yargılama yapılmak suretiyle sonuca gidilmiştir. Bir kısım davacı işçiler yönünden işverence yapılan feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadelerine, diğerleri yönünden ise davanın reddine karar verilmiştir. Mahkemece bu ayrıma gidilirken kararda gerekçeye de yer verilmemiştir.

Davacı işçilerin iş sözleşmeleri aynı gün, ancak birbirinden farklı nedenlerle feshedilmiştir. Bu nedenle davaların birlikte görülmesi doğru olmaz. İşe iade davalarının özelliği gereği iş güvencesinden yararlanma koşullarının, geçerli neden kavramı ile işe başlatmama tazminatının her bir işçi yönünden değerlendirilmesi gerekir. Temyiz incelemesi sırasında kararın denetimindeki güçlüklerin yanında, her bir işçi yönünden hükmün infazı da sorun oluşturmaktadır. Bu nedenle, davaların tefrikine karar verilerek ayrı ayrı yapılacak yargılama sonucuna göre hüküm kurulmak üzere kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.05.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir