KAÇAK MAZOT / DELİLLERİN TOPLANMASI

T.C.
YARGITAY
Yedinci Ceza Dairesi
E: 2006/5465
K: 2006/13291
T: 28.06.2006
KAÇAK MAZOT
DELİLLERİN TOPLANMASI
Özet: Sanığın yönetimindeki kamyonun kasasının içinde yapılan depoda ele geçirilen mazotu, ilgili firmaya götürdü­ğünün sanık tarafından beyan edilmesi ve buna ilişkin olduğu iddia edilen faturanın ibraz edilmesi karşısında, öncelikle alıcı konumunda bulunan firmanın yetkilisi dinlenip, olay tarihinde iddia edildiği şekilde bir mazot siparişlerinin olup olmadığı belirlenmelidir. Suça konu mazottan alınan numunelerin analizi yaptırılarak, standartlara uygun bulunup bulunmadığının, Türkiye’de üretilip üretilmediğinin tespit ettirilmesi gerekir. Mazotun yabancı menşeli olduğunun anlaşılması karşısında, buna ait olduğu ileri sürülen faturanın ithaline kadar zincirleme menşe araştırmasına devam edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.
4926 s. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU [Madde 38]
Kaçakçılık suçuna muhalefetten sanık Mehmet Baki hakkında yapılan duruşma sonunda: Beraate ve iadeye dair (Muradiye Asliye Ceza Mah-
kemesi)’nden verilen 16.02.2005 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi katılan idare vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 13.04.2006 tarihli tebliğnamesiyle Daireye veril­mekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Sanığın yönetimindeki kamyonun kasasının içine yapılan depoda ele geçirilen mazotu K… İnşaat firmasına götürmekte olduğunu beyan edip, İ… Petrol firmasına ait 23.08.2004/75479 tarih ve sayılı fatura ibraz ettiğine göre, öncelikle alıcı konumunda bulunan K… İnşaat firması yetkilisi dinlenip olay tarihinde anılan firmaya mazot sipariş edip etmediklerinin belirlenmesi ile olayın açıklığa kavuşturulması ve suça konu mazottan alınan numunelerin analizi yaptırılarak standartlara uygun bulunup bulunmadığının, Türkiye’de üretilip üretilmediğinin tespit ettirilmesi, mazotun yabancı menşeli olduğunun anlaşılması halinde eşyaya ait olduğu ileri sürülerek sunulan faturanın ithaline kadar zincirleme menşe araştırmasına devam edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, katılan idare vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün sair yönleri incelenmeksizin isteme uygun olarak (BOZULMASINA), 28.06.2006 günü oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir