Kamu görevlisi, göreviyle ilgili ağır eleştirilere açık olmalıdır

Yargıtay’dan yolsuzluk haberciliği için örnek karar

Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, 2012-17427 esas sayılı ve 2013-16725 karar sayılı 31.10.2013 tarihli kararı

Yargıtay, tayin olduktan sonra Karlıova Kaymakamını köylere yardım götürme ihalelerini yeğenine vermekle eleştiren gazeteciler Nevzat Bingöl ve Nazlı Bingöl’e verilen tazminat cezasını örnek bir kararla bozdu.

Bianet’in haberine göre, Yargıtay, Karlıova gazetesinde üç yıl önce yayımlanan “Kaymakamdan Kaymakama fark var” ve “Eşref Yonsuz: çürümüş patatesleri fakirlere dağıttık” başlıklı haberler nedeniyle gazeteciler Nevzat Bingöl ve Nazlı Bingöl’e verilen tazminat cezasını kaldırdı.

Yonsuz, 13 Aralık 2010 ve 20 Aralık 2010 tarihlerinde yayımlanan haberler yoluyla kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu iddia ederek Karlıova Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Mahkeme, 11 Temmuz 2012’de aldığı bir kararla, 13 Aralık 2010 tarihli haberde geçen “artık devir değişti, Karlıova’nın yüzü ak şerefi ve onuruyla ihale satmayan ve ihalelere fesat karıştırmayan bir kaymakamı var” ifadeleriyle Karlıova’da görevliyken Tomarza Kaymakamlığı’na atanan Yonsuz’a hakaret edildiğine kanaat getirmişti.

Ancak Yargıtay 4. Hukuk Dairesi bu kanaati paylaşmadı. Yüksek mahkeme, 31 Ekim’de aldığı, gazeteci Bingöl’ünse bugün mahkemeden temin ettiği karar, Anayasal bir hak olarak basının özgürce yayın yapmasının önemine işaret ediyor.

Yüksek mahkeme, Karlıova Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tazminata ilişkin mahkumiyet kararının bozulmasına oybirliğiyle hükmetti.

Bakanlık neden soruşturma izni vermedi?

Kararda, yolsuzluk ve şüpheli ihale işlemleriyle ilgili habercilik yapanları rahatlatacak nitelikte ifadeler geçiyor:

“Dosya kapsamında, davacının Karlıova Kaymakamı olarak görev yaptığı dönemde doğal olarak başkanı olduğu köylere hizmet götürme birliğince yapılan ihalelerin birlik encümeninin öz yeğenine verildiği, kamu ihale kanununa aykırılık teşkil eden bu durum nedeniyle davacı hakkında soruşturma açıldığı, yapılan inceleme soruşturma izni verilmesi önerildiği, İçişleri Bakanlığı’nın ise davacının ihaleyi alanın birlik encümeninin yeğeni olduğunu bilemediği gerekçesiyle soruşturma izni vermediği anlaşılmaktadır.

“Kamu görevlisi eleştiriye karşı daha esnek olmalı”

“Dava konusu haber-yazı esasen Karlıova İlçesine yeni kaymakam tayin edilmesiyle ilgili olup güncel bir konu hakkında yazılmıştır. Yere düzeyde çıkartılan gazetede ilçe halkının ilgisini dile getirmişlerdir. Bir yayında eleştiri sınırlarının aşılıp aşılmadığının değerlendirilmesi için yazının bütünü ele alınıp incelenmelidir.

“Davacının Karlıova Kaymakamlığı yapmış bulunmasından dolayı kendisine görevleriyle ilgili eleştirilerde bulunulmuştur. Kamu görevlilerinin görevlerinden dolayı yapılan eleştirilere karşı daha esnek davranmaları, ağır eleştirilere açık olmaları gerekir.

Yazı, sivil denetim içeriyor

“Şu durumda, dava konusu yazı bir bütün olarak ele alındığında demokratik toplum tarafından meşru sayılabilecek nitelikte olduğu ve sivil denetim içerdiği, bu durumda ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı ve müdahale gerekmediği halde davacının kişilik hakkına saldırının varlığının kabulü doğru olmamıştır. İşlemin tümden reddine karar verilmesi gerektiğinden kararın bozulması gerekmiştir.”

Yerel mahkeme, Yargıtay kararı ışığında mahkumiyete dair kendi kararını gözden geçirmek durumunda kalacak.

KARAR ASLI-1.SAYFA

KARAR ASLI-2.SAYFA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir