KAMUOYUNA VE HÜKÜMETE AÇIK ÇAĞRI

KAMUOYUNA VE HÜKÜMETE AÇIK ÇAĞRI

Son günlerde meydana gelen olaylarla ilgili olarak ; yaşadığımız ülke içerisinde meydana gelen duruma dair sessiz kalmanın hem hukuki hem de etik olarak doğru olmayacağından hareketle bu açıklamanın gerekli olduğunu düşünüyoruz.

 

Taksim Gezi Parkı için toplanan bir grup vatandaşımıza karşı başlatılan ve polisin 2559 Sayılı Kanunu’nun Zor ve silah kullanma başlıklı Madde 16- (Değişik: 2/6/2007-5681/4 md.) ‘ya aykırı şekilde  orantısız güç kullanması nedeniyle artarak devam eden müdahalelere karşı yapılan haklı eylemler artık bir kısım provakatörlerin rant  devşirmeye çalıştığı bir olay haline getirilmeye çalışılmaktadır.

 

Bu bağlamda hem devletin yürütme erki olan Hükümet’in hem de Kamuoyu’nun dikkatli davranması ve her iki kesiminde üzerine düşeni yerine getirme sağduyusuyla harekete geçmesi gerekmektedir.

 

Başta İstanbul Valisi olmak üzere, İstanbul Emniyet Müdürü ve İçişleri Bakanı’nın görevden alınması ve orantısız güç kullandığı tespit edilen polislerin hakkında idari ve adli işlemlerin yapılarak bunun sonucuna göre ilgililerine gerekli cezaların verilmesi ve bu konularda Kamuoyu’nun bilgilendrilmesi sağlanmalıdır.

 

Polisin orantısız güç kullanması ; kullanılan güce ve yapılan eylemin niteliğine göre 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’un  İşkence başlıklı 94.maddesi, Eziyet başlıklı  96.maddesi, Görevi kötüye kullanma başlıklı 257.maddesi uyarınca suç teşkil eden eylemlerdir.

 

Ancak bunun yanında, olayları farklı bir yöne sevketmek suretiyle güvenlik güçlerine karşı fiili saldırılar yapan, kamu malına zarar veren,  hükümeti devirme amaçlı eylem yapan ve eylem yapmak için halkı galeyana getirmeye çalışan kişi, kişiler ve gruplar içinde yine aynı şekilde 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun , Görevi yaptırmamak için direnme başlıklı 265.maddesi, Mala zarar verme başlıklı 151.maddesi, Mala zarar vermenin nitelikli halleri başlıklı 152.maddesi, Hükûmete karşı suç başlıklı 312.maddesi, uyarınca işlem yapılabileceği gözden uzak tutulmamalıdır.

 

Bu bağlamda haklı olan eylemlerin haksız duruma düşmesini engellemek amacıyla bu eylemi amacından çıkarmaya çalışan kişi ve gruplardan uzak durulmalı ve bu şekilde davrananlara ve bu şekildeki davranışlara prim verilmemelidir.

 

Temennimiz doğru ve yanlışı ayırt etme gücüne sahip sağduyulu  vatandaşlarımızın hiçbir grup, parti ve zümrenin etkisi altında kalmadan haklı taleplerinde haksız duruma düşmemeleridir.

 

Ayrıca bu bağlamda yine bu eyleme destek vermeyen vatandaşlarımızın da kendi görüş ve düşüncelerini ; bir diğerini ötekileştirmeden , gerçek olmayan haberlere itibar etmeden, bu eylemin tüm polislere karşı değil orantısız güç kullanan bir kısım polise karşı ortaya çıktığını unutmadan, bir karşı taraf düşüncesi yaratılmasına izin vermeden ve bu karşıtlık üzerinden çatışma ortamı yaratacak eylem , söz ve davranışlara meydan vermeden açıklaması gerekmektedir.

 

Her ne kadar Anayasa’nın 34.maddesinin birinci fıkrası uyarınca ; “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” şeklinde bir düzenleme bulunmaktaysa da bu maddenin devam fıkraları uyarınca kanuna aykırı olarak yapılan eylem ve protestolar birinci fıkra kapsamı altında bir hak olarak değerlendirilemeyecektir.

 

B. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

MADDE 34- (Değişik: 3/10/2001-4709/13 md.)

“Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.

 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.”

 

İsteğimiz bu eylemlerin amacı dışına çıkarılmadan hukuki sınırlar içerisinde ve meşruiyetini kaybetmeyecek şekilde bir sonuca ulaştırılmasıdır. Aksi durum her iki taraf için de şu an için öngörülemeyen ve telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabilecek belirsizliklere sebebiyet verebilecektir.

 

Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir