Memnu Hakların İadesi

T. C.
Y A R G I T A Y
5. Ceza Dairesi
  
Esas No    : 1990/4358
Karar No   : 1990/5349
Karar Trh  : 27.11.1990
  
 
  Memnu Hakların İadesi
 
  ÖZET : Memnu   hakların  iadesine  konu   olan  cezaların  fer’i cezayı da kapsayacak şekilde ertelenmiş olması ve TCK.’nun 95/2. maddesinde   öngörülen 5 yıllık sürenin  geçmiş bulunması halinde; ceza mahkumiyetinin esasen vaki olmamış  sayılması  gerektiğinden, zimmet suçundan hükümlü olup ,cezası ertelenerek,2.12.1981günü kesinleşen sanığın cezasının kesinleşme tarihinden itibaren geçen 5 yıllık süre içerisinde herhangi  bir suç işlemediği de göz önüne  alınarak memnu haklarının iadesine karar verilmesi gerekir.( TCK.95/2 md. )

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir