Mesleki Konular ve Haberler • BOŞALACAK NOTERLİKLER İÇİN ATAMA İLANI (MÜNHAL NOTERLİKLER)

Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2013 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Ankara Otuzdördüncü, Bakırköy Onsekizinci ve Samsun Altıncı Noterlikleri 01.03.2015, Gaziantep Dördüncü Noterliği 03.03.2015, Büyükçekmece Yedinci Noterliği 06.03.2015, Sivas Birinci ve Beyoğlu Ellibinci Noterlikleri 10.03.2015, Gaziantep Onuncu Noterliği 11.03.2015, Mersin Sekizinci Noterliği 12.03.2015, Beyoğlu Otuzaltıncı Noterliği 13.03.2015 ve Sakarya İkinci Noterliği 15.03.2015 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

Sıra No
NOTERLİĞİN ADI
2013 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ
1
ANKARA OTUZDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
2.040.902,18.-TL.
2
BAKIRKÖY ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ
966.180,66.-TL.
3
BEYOĞLU OTUZALTINCI NOTERLİĞİ
1.950.393,03.-TL.
4
BEYOĞLU ELLİBİRİNCİ NOTERLİĞİ
1.257.961,32.-TL.
5
BÜYÜKÇEKMECE YEDİNCİ NOTERLİĞİ
2.139.282,79.-TL.
6
GAZİANTEP DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
1.649.427,69.-TL.
7
GAZİANTEP ONUNCU NOTERLİĞİ
1.302.104,80.-TL.
8
MERSİN SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ
1.125.560,81.-TL.
9
SAKARYA İKİNCİ NOTERLİĞİ
728.530,54.-TL.
10
SAMSUN ALTINCI NOTERLİĞİ
143.935,76.-TL. (Muhdes olup 11 Kasım 2013 tarihinde faaliyete geçmiştir.)
11
SİVAS BİRİNCİ NOTERLİĞİ
1.073.723,00.-TL.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 30 Ara 2014, 19:04


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir