MÜNFERİT KAÇAKÇILIK

T.C.

YARGITAY
Yedinci Ceza Dairesi
E: 2006/3892
K: 2006/5553
T: 24.04.2006
MÜNFERİT KAÇAKÇILIK
Özet: Somut olayda, 5271 sayılı Kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrası ve 5237 sayılı TCK’nın 7. maddesi gözetilerek, sanık­ların toplu kaçakçılık suçunu işledikleri kabul edilemeye­ceğinden, eylem iştirak halinde münferit kaçakçılık olarak değerlendirilip, buna göre sanıklara ön ödeme önerisi tebliğ edilerek hukuki durumlarının takdir ve değerlendirilmesi ge­rekir.
5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 2]
4926 s. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU [Madde 34]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 7]
4926 sayılı Kanun’a muhalefetten sanıklar, Hüseyin ve Sinan haklarında yapılan duruşma sonunda: Sanıklar hakkında açılan kamu davasının 4926 sayılı Kanun’un 34. maddesi gereğince düşürülmesine dair (Bursa Birinci Ağır Ceza Mahkemesi)’nden verilen 12.10.2005 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi müdahil idare vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 14.03.2006 tarihli tebiignamesiyle Daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü.
01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK’nın 2. maddesinin 1. fıkrasının (k) bendinde toplu suç “aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla kişi tarafından işlenen suçu” ifade eder şeklinde tanımlanmış olup, 5237 sayılı TCK’nın 7. maddesi de gözetilerek sanıkların toplu kaçakçılık suçunu işledikleri kabul edilemeyeceğinden, eylem iştirak halinde münferit kaçakçılık olarak değerlendirilip, buna göre sanıklara ön ödeme önerisi tebliğ edilerek hukuki durumlarının takdir ve değerlendirilmesinde zorunluluk bulun­ması,
Bozmayı gerektirmiş, müdahil idare vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 24.04.2006 gü­nünde oyçokluğuyla karar verildi.
KARŞI OY
5271 sayılı Yasa’daki toplu suç tarifi sadece bu yasada geçen toplu suç tarifini kapsamaktadır. Bu tabire 1918 S.Y.’daki toplu kaçakçılık suçundaki “suçun iki ve daha fazla kişi tarafından işlenmesi” tarifini değiştirmez, bu nedenle önödeme dört misli üzerinden çıkarılmalıdır. Çoğunluk kararına bu nedenle katılmıyorum.
O. Koçak
Muhalif Üye

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir