Ölen Kocasının Soyadından Vazgeçmeyen Kadının Yargı Zaferi

 

yargitay95295f4e9524c46aby

Ölen Kocasının Soyadından Vazgeçmeyen Kadının Yargı Zaferi
 
Kocasının Ölümünün Ardından Başka Erkekle Beraber Olduğu İddia Edilen Kadının, Ölen Kocasının Soyadından Mahrum Bırakılması İstemiyle Açılan Davayı Kabul Eden Yerel Mahkeme Kararını Bozdu.

 

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, kocasının ölümünün ardından başka bir erkekle beraber olduğu iddia edilen kadının, ölen kocasının soyadından mahrum bırakılması istemiyle açılan davayı kabul eden yerel mahkeme kararını bozdu.Davacı S.P., oğlu T.P.’nin hayatını kaybetmesi üzerine, gelini Y.P.’nin başka bir erkekle gayrı resmi ilişki yaşadığını ve ölen kocasından maaş aldığını ileri sürerek, davalının, P. olan soyadını kullanmasının önlenmesi ve bu soyadın nüfustan silinmesine karar verilmesi istemiyle dava açtı. Davayı görüşen yerel mahkeme, davayı kabul ederek, davalının P. olan soyadını kullanmasının önlenmesine, kocası hanesindeki kaydının kapatılarak baba hanesine döndürülmesine hükmetti.

Bunun üzerine davalı Y.P. yerel mahkeme kararını temyiz etti. Davanın temyiz görüşmesini yapan Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, T.P’nin ölümüyle davalı kadının dul kaldığını ve başka bir kişi ile resmen evliliğinin bulunmadığının anlaşıldığını ifade etti.

Türk Medeni Kanunu’nun 187′inci maddesindeki “kadın evlenmekle kocanın soyadını alır” şeklindeki hükmü anımsatan Daire kararında, şöyle denildi:

“Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 67′nci maddesi hükmüne göre de, kocası ölen kadın, yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır ve kocasının soyadını taşımaya devam eder. Ancak, kendisinin yazılı istemde bulunması durumunda bekarlık hanesine dönerek, bekarlık soyadını alıp kapanmış olan nüfus kaydı açılabilir. Sözü edilen madde hükümlerinden de açıkça anlaşıldığı üzere, kocası ölen kadın, kendi istemi ile bekarlık soyadını almadıkça veya haklı nedenlere dayanarak soyadının değiştirilmesini isteyip bu yolda mahkemece karar verilmiş olmadıkça, ölen kocasının soyadını taşımayı sürdürür. Kocası ölmekle dul kalan kadının kendisi dışında üçüncü kişilerin onun soyadının değiştirilmesi konusunda dava açma hakları ve dolayısı ile aktif husumet ehliyetleri yoktur.”

Daire, söz konusu olayda da Y.P. hakkında ölen kocasının soyadını kullanmasının önlenmesi ve bu soyadının nüfustan silinmesi davasının üçüncü kişilerce açılamayacağını ifade ederek, yerel mahkeme kararını bozdu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.