PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ / MAKTU VEKALET ÜCRETİ

T.C.
YARGITAY
Onuncu Ceza Dairesi
E: 2005/10294
K: 2006/5888
T: 24.4.2006
PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ
MAKTU VEKALET ÜCRETİ
5320 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEK… [Madde 8]
1412 s. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (1) [Madde 321]
Bozmaya uyularak yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Sanık hakkında sadece para cezasına hükmolunan hallerde, müdahile verilmesi gereken maktu vekalet ücreti miktarının sonuç ağır para cezasından fazla olamayacağının gözetilmemesi,
SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanun’un 8/1. ve 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA; ancak, bu aykırılığın yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanun’un 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasında yer alan vekalet ücreti miktarının 160 YTL. ye indirilmesi suretiyle, hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 24.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.