Rekabetin Korunması Hakkında Değişiklik Kanun Tasarısı

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

tasarının tam metni için pdf olarak aşağıdaki linki tıklayın..

278800

Tasarı ile özet olarak;

Avrupa Birliği mevzuatındaki ihmal edilebilir kısıtlamalar uygulamasına paralel olarak pazar payı veya ciro gibi kıstaslar göz önüne alınarak Kurulca belirlenecek eşiklerin aşılmadığı anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarının soruşturma konusu yapılmaması,

hakim durum testi yerine Avrupa Birliğinin 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğünde kabul ettiği testin getirilmesi,

izin alınmaksızın gerçekleştirilen yoğunlaşma işlemlerinin değerlendirilmesine ilişkin süre sınırının getirilmesi,

sürelerin diğer hükümlerle paralel olarak düzenlenmesi ve yasaklamaya konu olan işlemlere karşı tedbir alınmadan ve idari para cezası uygulanmadan önce tarafların savunmalarının alınması,

Kurulun en önemli yetkilerinden olan bilgi isteme ve yerinde inceleme yetkilerinin kapsamının netleştirilmesi,

yoğunlaşmalar bakımından nihai inceleme aşamasının kaldırılması, gerek ihlal tespiti yapılamaması gerekse ilgili tarafların rekabet sorunlarını giderecek taahhütte bulunmaları dolayısıyla yürütülmekte olan bir soruşturmaya son verilebilme olanağı getirilmesi,

uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesine yönelik diğer düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir