SANIĞIN OĞLUNUN ÖLMESİ VE YEĞENİNİN YARALANMASI

T.C.

YARGITAY

Dokuzuncu Ceza Dairesi

E:2006/1060

K:2006/2464

T:27.4.2006

SANIĞIN OĞLUNUN ÖLMESİ VE YEĞENİNİN YARALANMASI

5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 22]

1 yılın 365 gün yerine 360 gün kabul edilerek paraya çevrilmesi suretiyle eksik ceza tayini aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Olayda, ölenin sanığın oğlu, yaralananın da yeğeni olması ve şikayetinin bulunmaması karşısında, sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 22/6. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılıp değerlendirildikten sonra lehe yasanın tayini gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı bozulmasına, 27.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir