ŞARTLA TAHLİYENİN GERİ ALINMASI / YASA YOLU

T.C.
YARGITAY
Sekizinci Ceza Dairesi
E: 2006/819
K: 2006/4688
T:29.05.2006
ŞARTLA TAHLİYENİN GERİ ALINMASI
YASA YOLU
Özet: Şartla tahliyeden sonra bihakkın tahliye tarihi dolmadan işlenen suç nedeniyle şartla tahliyenin geri alın­masına ilişkin verilen karar 5275 sayılı Yasa’nın 98. maddesi uyarınca itiraza tabidir.
5275 s. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KAN… [Madde 98]
6136 sayılı Kanun’ a aykırılık ve kavgada korkutmak amacıyla silah boşaltmak suçundan hükümlü Cafer’in şartla tahliye edildikten sonra bihakkın tahliye tarihi dolmadan işlediği yeni suç nedeniyle şartla tahliyesinin geri alınmasına ilişkin verilen karara karşı C.Başsavcısının talebi üzerine 765 sayılı Yasa’nın 5237 sayılı Yasa’ya göre hükümlünün durumunun yeniden değerlen­dirilmesi istenmekle yapılan inceleme sonunda; talebin reddine dair (Tarsus İkinci Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 22.06.2005 gün ve 317 esas, 419 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 10.02.2006 günü Daireye gönderilmekle incelendi.
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Hükümlünün şartla tahliye edildikten sonra bihakkın tahliye tarihi dol­madan işlediği yeni suç nedeniyle şartla tahliyesinin geri alınmasıyla ilgili verilen kararın temyizi olanaklı olmayıp 5275 sayılı Yasa’nın 98. maddesi uyarınca itiraza tabi olduğundan, temyiz dilekçesi itiraz başvurusu olarak kabul edilerek mahallince itiraz merciine gönderilmesi için dosyanın incelenmeksizin Yargıtay C.Başsavcılığına (TEVDİİNE), 29.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir