ŞİKAYET / ŞİKAYET HAKKI

T.C.

YARGITAY
İkinci Ceza Dairesi
E: 2005/6954
K: 2006/6207
T: 30.03.2006
ŞİKAYET
ŞİKAYET HAKKI
Özet: Şikayet hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olup, mağdurun yasal süresinde şikayetçi olmasına rağmen, vasi tayi­nine kadar şikayet hakkını kullanmadığından bahisle dayanın düşürülmesi doğru değildir.
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) (MÜLGA) [ 99]
1412 s. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (1) [Madde 151]
Müessir fiil suçundan sanık Mustafa’nın yapılan yargılaması sonucunda; CMUK’ nın 253/5. maddesi uyarınca açılan kamu davasının düşürülmesine dair (Çal Sulh Ceza Mahkemesi)’nden verilen 20.04.2004 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi müdahil vekili ve o yer C.Savcıları tarafından isten­mekle ve dosya C.Başsavcılığının 23.06.2005 tarihli tebiiğnamesiyle Dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.
Şikayet hakkı kişiye sıkı suretle bağlı haklardan olup, mağdurenin de sanığın kendisini yaralamasından sonra yasal süresi içerisinde, 06.05.2003 tarihinde savcılıkta verdiği ifadesinde sanıktan şikayetçi olduğu anlaşıldığı halde, yazılı şekilde mağdurenin vasi tayinine kadar şikayet hakkını kullan­madığından bahisle davanın düşürülmesine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, müdahil vekili ile o yer C.Savcılarının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 30.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir