ŞİKAYETE TABİ SUÇ / LEHE KANUN UYGULAMASI

T.C.

YARGITAY

Dokuzuncu Ceza Dairesi

E. 2006/1553

K. 2006/2633

T. 10.5.2006

ŞİKAYETE TABİ SUÇ
LEHE KANUN UYGULAMASI
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 89]
5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 253]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) (MÜLGA) [Madde 459]
Sanıklar M.P.ve İ.H.Ö.haklarında tayin olunan para cezasının miktarı nedeniyle, 647 sayılı Yasanın 5.maddesinin uygulanması yönündeki tebliğnamedeki görüşe iştirak edilmemiştir.

Mağdur sanık S.E.dışındaki mağdurların şikayetinin bulunmadığı, S. E.’ın da sadece sanık M.R.E.’den şikayetçi olduğunun anlaşılması karşısında, sanıklar Y.Y., M.P.,İ.H.Ö.,A.B.haklarında şikayet yokluğu nedeniyle, 5237 sayılı Yasanın 89/5 ve 73/4.maddeleri uyarınca düşme kararı verilmesinin gerekmesi ve bu durumda da 5237 sayılı TCK.nu hükümlerinin lehe olduğunun gözetilmemesi,

Sanık M.R.E.hakkında da suçun şikayete tabi olduğu ve dava konusu olayda mağdurun şikayetinin bulunduğu dikkate alınarak, uzlaşmaya ilişkin 5237 sayılı TCK.nun 73/8 ve 5271 sayılı CMK.nun 253.maddeleri uyarınca işlem yapılması gerektiğinin düşünülmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanıklar müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 10.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir