Etiket arşivi: 1.6.2011

YHGK 1.6.2011 E.2011/9-354 – K.2011/375

– Avukatın Hizmet Sözleşmesi Kapsamında Çalışması – Vekilin Hizmet Sözleşmesi Kapsamında Çalışması (Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Altında Ücret) – Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Altında Ücret (Avukatın Hizmet Sözleşmesi Kapsamında Çalışması) – Usuli Kazanılmış Hak (Bozmaya Uymak Suretiyle) İK.8, 13, 63 – İİK.67 YİBK.9.5.1960 gün 21/9 Sa. YİBK.4.2.1959 gün 13/5 Sa. Mahkemenin ilk kararında, taraflar arasındaki […]

YHGK 1.6.2011 E.2011/9-298 – K.2011/377

– Kapıcının İşçilik Hakları – Kapıcının İşvereni – Apartman Yöneticisi (İşveren Sıfatı – Dava Ve Husumet Ehliyeti – Kararda İfade Şekli) – Kısmi Süreli İş Sözleşmesi (Kapıcılık Hizmetleri Yönünden) – Kapıcı Konutunun Statüsü – Fazla Mesai (Kapıcının) İK.110,120 – 634 Sa.Ka.20, 34, 35, 38 – 1475 Sa.Ka.5/e, Ek.1 Yöneticinin yasadan doğan kat maliklerini temsil yetkisine […]