Etiket arşivi: 1996

Sayıştay Daire Kararları • Bolu İl Özel İdare Müdürlüğü 1996

Kararın Çeşidi : 1.Daire Kararı
Kararın Konusu: İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 6847
Kararın Tarihi : 11.04.2000

Bolu İl Özel İdare Müdürlüğü 1996

Beyaz çimentolu karo mozayik imalatında kullanılan 04.716 rayiç pozlu suni mermer plak malzemesinin bedeli rayiç listesinde işyeri teslimi olarak belirlendiğinden, söz konusu malzemenin bünyesinde yer alan mermer pirinci için ayrıca nakliye ve yükleme-boşaltma bedeli ödenmesinin mümkün olmadığına,

Bilgiler: Tarih-Gönderici: inspector — 22 Oca 2015, 15:02


Sayıştay Daire Kararları • Niğde Belediyesi Saymanlığı 1996

Kararın Çeşidi : 6.Daire Kararı
Kararın Konusu: Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar
Kararın Numarası : 9852
Kararın Tarihi : 06.07.1999

Niğde Belediyesi Saymanlığı 1996

Belediye Başkanı, Antalya-Belek’te yapılan Habitat II İnsan Yerleşimleri Konferansına ve İstanbul’da yapılan Habitat II zirvesine İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün izni ile katılmış olduğundan, konaklama giderlerinin Belediye bütçesinden ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığına,

Bilgiler: Tarih-Gönderici: inspector — 22 Oca 2015, 00:04


Sayıştay Daire Kararları • Diyarbakır Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1996

Kararın Çeşidi : 6.Daire Kararı
Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 9762
Kararın Tarihi : 16.02.1999

Diyarbakır Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1996 13.1.1983 tarih ve 17327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin "Tabib Nöbetleri" başlıklı 43’üncü maddesinde;

"A) …..

B) …..

C) Baştabib dahil dört ve daha yukarı tabib bulunan kurumlarda normal nöbet tutulur. Ancak Baştabib dahil beş veya daha yukarı tabib olduğu zaman baştabib nöbet tutmaz" denilmektedir.

Yönetmelik hükmü uyarınca, tabib sayısı beşden fazla olan Silvan ve Bismil Devlet Hastanelerinde görevli Baştabiblere nöbet ücreti ödenmesinin mümkün olmadığına,

Bilgiler: Tarih-Gönderici: inspector — 21 Oca 2015, 17:31