Etiket arşivi: 2008/764

YARGITAY 4. Ceza Dairesi 2008/764 E.N , 2008/3319 K.N. SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİNİN SOMUT OLAYA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

YARGITAY 4. Ceza Dairesi 2008/764 E.N , 2008/3319 K.N. 

 

(Karar Tarihi : 17.03.2008)

 

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

 

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

 

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

 

Ancak; 

 

Oluşa uygun kabule göre, sanığın, hayvanlarını otlatmak için bağına sokan yakınana kızarak av tüfeği ile ayaklarına doğru iki el ateş etmekten ibaret eyleminin;

 

a) Yaralamaya elverişli uzaklıktan ateş edilip edilmediği hususu araştırılıp, elverişli uzaklıktan ateş edilmiş ise yaralama

 

b) Uzaktan ateş edilmiş ise tehdit, suçunu oluşturacağı gözetilmeyerek kavgada korkutmak amacıyla silah boşaltma suçunun karşılığı bulunmadığından söz edilerek yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

 

Yasaya aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 17.03.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.