Etiket arşivi: 21.9.2001

Y14HD 21.9.2001 E.2001/5435 – K.2001/5835

 – Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptali Ve Tescil Talebi (İmar Parseli Haline Dönüşme) – İmar Parseli Haline Dönüşme (Tapu Tahsis Belgeli Taşınmaz) – Islah İmar Planı Yapılmış Taşınmaz (Tapu Tahsis Belgeli) 2981 Sa.Ka.9, 10 – 3290 Sa.Ka.10 Gerçekte tapu tahsis belgesi münhasıran davacıya tapu iptali ve tescil isteme yönünden bir hak vermez ise de, […]