Etiket arşivi: 22.6.2011

YHGK 22.6.2011 E.2011/13-304 – K.2011/438

– Kefilin Sorumluluğu (Asıl Borçlu Hakkındaki Yasal Yolların Hepsinin Tüketilip Tüketilmediği) – Tüketici Kredi Sözleşmesine Kefalet (Asıl Borçlu Hakkındaki Yasal Yolların Hepsinin Tüketilip Tüketilmediği) – Aciz Belgesi (Kefilin Sorumluluğu Yönünden) – Haczedilecek Malın Bulunamaması (Aciz Belgesi – Kefilin Sorumluluğu Yönünden) – Otomobil Satımında Alıcıya Kefalet (Araç Kaydının Araştırılması) İİK.8, 68, 87, 102/son, 103, 105/2, 143, […]

YHGK 22.6.2011 E.2011/11-367 – K.2011/439

– İlamlı Takipte Tahsilatı Takiben Kararın Bozulması – Hükmün İcra Edildikten Sonra Bozulması (İade Keyfiyeti – Temerrüd Konusu) – İcra Dairesine Fazla Ödenen Paranın İadesi (Kararın Bozulması) – İlamlı Takipte Tehiri İcra Talebinde Bulunmamak (Ödemeyi Takiben Karar Bozulursa) – İlamlı Takipte Tehiri İcra Kararını İbraz Etmemek (Ödemeyi Takiben Karar Bozulursa) İİK.40/1-II,2, 361 Tehiri icra talebinde […]

YHGK 22.6.2011 E.2011/11-401 – K.2011/441

– Eser Üzerindeki Mali Haklar (İşveren Yönünden) – İşleme Hakkı (İzinsiz Kullanılması – FSEK. Yönünden – Mali Haklar Yönünden) – İsim Hakkı (Manevi Hak – FSEK. Yönünden) – Eserin Hizmet Sözleşmesi Bağlamında Üretilmesi – Grafik Eserin Üç Boyutlu Hale Dönüştürülmesi (Maket) 5846 Sa.Ka.1/B-b,c,4/1-6,6/1-5,8/1,16,18/2,21,48,52,55,65 Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu`nun önüne gelen uyuşmazlık; Davacıya ait orijinal grafik […]