Etiket arşivi: 25.5.2011

YHGK 25.5.2011 E.2011/19-305 – K.2011/358

– Kredi Kartı Sözleşmesine Kefalet Ve Metnin Altındaki “Garanti Şerhi” – Kredi Kartı Borcuna Garanti Vermek (Kefalet Amacı İle) – Garanti Şerhi (Kredi Kartı Borcuna Kefilin İmzasını Almak) – Garanti Sözleşmesi Amacı – Garanti Beyanı – BK.18, 110, 483, 484 – 5915 Sa.Ka.2 – 5464 Sa.Ka.Geç.5 Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesine kefalet ve bu sözleşmenin hemen […]

YHGK 25.5.2011 E.2011/2-295 – K.2011/359

– Kadastro Tesbitinin Kesinleşmesi (10 Yıllık Hak Düşürücü Süre) – Mirasçılar Arasında Zamanaşımı (Kadastro Tesbitinden Sonra 10 Yıl Geçmesi) – Hak Düşürücü Süre (Kadastro Tesbitinin Kesinleşmesi) TMK.599 – 3402 Sa.Ka.12/3 – 743 Sa.Ka.539 Kadastro tespit tutanağında belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanılarak […]