Etiket arşivi: ANLAŞILIP

YARGITAY8. CEZA DAİRESİE. 2007/11584K. 2009/13885• SAHTELİĞİN İLK BAKIŞTA ANLAŞILIP ANLAŞILMADIĞI• İĞFAL KABİLİYETİ

T.C.YARGITAY8. CEZA DAİRESİE. 2007/11584K. 2009/13885

T. 9.11.2009

 

 

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü: 

 

KARAR : Bozmaya uyularak; yapılan incelemede; 

 

Suça konu posta pulunun sahte olup olmadığı, sahteliğin ilk bakışta herkes tarafından anlaşılıp anlaşılamayacağı ve iğfal kabiliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden görüş alınarak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi, 

 

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 09.11.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.