Etiket arşivi: Belediyesi

Sayıştay Daire Kararları • İstanbul Avcılar Belediyesi Saymanlığı 2004

Kararın Çeşidi : 4.Daire Kararı
Kararın Konusu: Vergi Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 30280
Kararın Tarihi : 26.12.2006

İstanbul Avcılar Belediyesi Saymanlığı 2004

Damga Vergisi Kanununa ekli “Damga Vergisinden istisna edilen kağıtlar” başlıklı (2) sayılı tablonun 23’üncü maddesinde “(Ek: 4842/29 md.); (Değişik. 5035/30 md.) (Yürürlük: 2.1.2004) Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlar ile kağıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç)” denilmektedir.

Belirtilen mevzuat hükmüne göre Avcılar Belediyesi tarafından Vakıflar Bankası’na yapılan kredi geri ödemeleri amacıyla düzenlenen kağıtlar, damga vergisinden istisna edilen kağıtlar kapsamına girmektedir.

Dolayısıyla Vakıflar Bankasından alınan kredinin geri ödenmesi sırasında damga vergisi kesintisi yapılmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığına,

Bilgiler: Tarih-Gönderici: inspector — 26 Oca 2015, 16:49


Sayıştay Daire Kararları • Beşiktaş Belediyesi Saymanlığı 2000

Kararın Çeşidi : 1.Daire Kararı
Kararın Konusu: Vergi Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 7705
Kararın Tarihi : 29.04.2003

Beşiktaş Belediyesi Saymanlığı 2000

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan işçiye ödenen ihbar tazminatından, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61, 94/1 ve 104’üncü maddelerine göre %15 oranında gelir vergisi kesilmemesi sonucunda fazla ödenen tutarın sorumlulara ödettirilmesine,

Bilgiler: Tarih-Gönderici: inspector — 25 Oca 2015, 02:23


Sayıştay Daire Kararları • Bingöl Merkez Belediyesi Saymanlığı 1997

Kararın Çeşidi : 3.Daire Kararı
Kararın Konusu: Sorumluluk ve Yargılama Usulleri ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 316
Kararın Tarihi : 17.05.2001

Bingöl Merkez Belediyesi Saymanlığı 1997

a) İdare hesabı cetvellerinin tam ve doğru olarak göndermeyen sayman hakkında 832 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 51’inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılması için, konunun İçişleri Bakanlığına yazılmasına,

b) İdare hesabı cetvellerinin tam ve doğru olarak gönderilmesinin temini için konunun İçişleri Bakanlığına yazılmasına,

Bilgiler: Tarih-Gönderici: inspector — 23 Oca 2015, 15:02


Sayıştay Daire Kararları • Niğde Belediyesi Saymanlığı 1996

Kararın Çeşidi : 6.Daire Kararı
Kararın Konusu: Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar
Kararın Numarası : 9852
Kararın Tarihi : 06.07.1999

Niğde Belediyesi Saymanlığı 1996

Belediye Başkanı, Antalya-Belek’te yapılan Habitat II İnsan Yerleşimleri Konferansına ve İstanbul’da yapılan Habitat II zirvesine İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün izni ile katılmış olduğundan, konaklama giderlerinin Belediye bütçesinden ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığına,

Bilgiler: Tarih-Gönderici: inspector — 22 Oca 2015, 00:04